نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی اثرات ضدویروسی گیاهان دارویی ایران - فاز1گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده گیاهان دارویی 

گروه پژوهشی: فارماکولوژی و طب کاربردی

پژوهشگران: 
ضیایی سیدعلی (مسئول طرح)
همکار رسول (مسئول طرح)
مختاری آزاد طلعت (همکار طرح)
منوری سیدحمیدرضا (همکار طرح)
نقدی بادی حسن علی (همکار طرح)
دست پاک آرزو (همکار طرح)
پورحسینی لیلا (همکار طرح)
نوروزبابایی زهرا (همکار طرح)
تقی زاده میترا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1385

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 4702499-4702505-4702611-0261-66950447-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، بزرگمهر غربی، پلاک 97، ساختمان اصلی: کیلومتر 55 اتوبان تهران قزوین
 

چکیده:

استفاده از داروهای گیاهی در زمان های قدیم پیش از پیشرفت علم پزشکی تنها راه حل مقابله با بیماری ها بوده است، اما مشکل آنجاست که با پیشرفت علم پزشکی برخی بیماری های عفونی روز به روز نسبت به آنتی بیوتیک ها، آنتی تومورها و آنتی ویرال ها مقاوم می شوند. لذا بازگشت به طبیعت و استفاده از گیاهان دارویی به عنوان منابع جدید تولید داروهای فوق الذکر در جایگاه رفیعی قرار دارند. چنان که بسیاری از تحقیقات در حال حاضر در زمینه پیدا کردن گیاهانی هستند که دارای خواص ضد سرطان و ضد ویرال باشند. در این رابطه تحقیقی با استفاده از منابع کتابخانه ای در زمینه درمان سنتی بیماری های عفونی و ویروسی با استفاده از گیاهان شفابخش طرح ریزی شد که در آن حدود 50 گونه گیاهی که دارای چنین خاصیتی هستند مورد بررسی قرار گرفتند. در این طرح عصاره آبی این گیاهان بر روی ویروس های سرخک (بعنوان عفونت سیستمیک)، آدنو ویروس تیپ 5 (بعنوان عفونت تنفسی)، اکو ویروس تیپ 11 و روتاویروس (بعنوان عفونتهای گوارشی) و هرپس سیمپلکس ویروس تیپ 1 (بعنوان عفونت پوست و مخاط) در محیطIn vitro  آزمایش شدند عصاره آبی گیاهان مورد نظر تهیه گردید و آستانه توکسیسیته آنها روی دودمانهای سلولی Vero، Hep-II، BSC-1 و RD با روش جذب رنگ قرمز خنثی و مشاهده میکروسکوپی CPE تعیین گردید. اثرات ضد ویروسی داروها با روشهای سنجش مهار اثرات CPE و سنجش کاهش پلاک مورد بررسی قرار گرفتند.
هیچکدام از گیاهان دارویی مورد بررسی روی ویروسهای سرخک، اکوویروس تیپ11 و روتاویروس موثر نبودند. نتایج حاکی از آنست که 7 مورد از گیاهان (هلیله زرد و سیاه، ریشه کاسنی، سماق، مامیران، زرآوند و برگ نیلوفر سفید) روی
HSV1 و آدنوویروس موثر بودند. در بین اینها مامیران، زرآوند و ریشه کاسنی اثر ضد ویروسی مطلوبی را نشان دادند و این اثر روی HSV1 بیشتر از اثر آنها روی آدنوویروس بود. هفت مورد داروی موثر روی HSV1 و آدنوویروس نیاز بیشتری به بررسی دارند تا مکانیسم اثرشان معلوم گردد.

 
 
Title:

Study of antiviral effects of medicinal plants in Iran: Phase 1Abstract:

Medicinal plants have been traditionally used for different kinds of ailments including infectious diseases. There is an increasing need for substances with antiviral activity since the treatment of viral infections with the available antiviral drugs often leads to the problem of viral resistance. There is a need to search for new and more effective antiviral agents. In the present study 50 plants with ethno-medical background from different families were screened for in vitro antiviral activity against HSV-1(as skin and mucosa infection model), Adenovirus type 5 (as respiratory infection model), Measles virus (as systemic infection model), Echovirus type 11 and Rotavirus (as intestinal infection model). Different parts of the plants were extracted with aqueous solvents and freeze died to obtain crude extracts. These extracts were screened for their cytotoxicity against Vero, BSC-1, Hep-II and RD cell lines by assays micro-culture neutral red dye absorption and microscopically follow up for CPE. Antiviral properties of the plant extracts were determined by cytopathic effect inhibition assay and plaque reduction assay.
None of the extracts were active against measles and echo virus type 11. Seven plants extract; Aristolochia maurorum L., Terminalia chebula Retz., Rhus coriaria L
., Chelidonium majus L., Nymphea alba L., and Cichorium intybus L. exhibited significant antiviral activity against HSV-1 and adenovirus type 5 at a concentration non toxic to the cell lines used. The extracts of Aristolochia maurorum, Chelidonium majus and Cichorium intybus L. showed great anti viral activity against HSV-1 and partial activity against adenovirus at higher concentrations.
Further research is needed to elucidate the active constituents of these plants which may be useful in the development of new and effective antiviral agents.Keyword(s):