برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه و طراحی آبیاری قطره ای اراضی دانشگاه صنعتی اصفهانگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: آبیاری

پژوهشگران: 
نظری محمدرضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1380

کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

کشور ایران با متوسط بارندگی سالیانه240 mm که کمتر از 1/3 متوسط بارندگی جهان است، در اقلیم خشک و نیمه خشک جهان واقع شده است. کمبود منابع آب شیرین و افزایش جمعیت نیاز به استفاده موثرتر از منابع آب، فراهم شدن امکان آبیاری سطوح بیشتر و افزایش عملکرد را اجتناب ناپذیر می سازد. کاهش تلفات آب در هر قسمت از سیستم آبیاری و با افزایش راندمان آبیاری، منابع جدیدی از آب را در اختیار انسان قرار می دهد. براین اساس، اخیرا استفاده از سیستم های آبیاری تحت فشار به علت دارا بودن پتانسیل راندمان بالا بسیار رایج شده است.
این طرح با بهره برداری از سیستم های نوین آبیاری صرفه جویی در مصرف و استفاده بهینه از منابع آب را به دنبال دارد
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):