نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مقدمه ای بر چالش میان فرم و محتوا در نگارگری مکتب هراتگروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  واحد هنر 

گروه پژوهشی: پژوهش هنر

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1385

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

گزارش نهایی به کارفرما عرضه شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66465327-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، روبروی پارک دانشجو، کوچه بالاور، پلاک 4، طبقه 4
 

چکیده:

رویکرد فرمی و محتوایی یا به عبارت دیگر صورت و معنا در هنر اسلامی به ویژه نگارگری ایرانی -اسلامی چیست؟ آیا این دو مقوله اساسا قابل تفکیک است و اگر پاسخ مثبت است به چه صورت؟ این پژوهش با طرح مسائل مذکور و ذکر فرضیه هایی صورت پذیرفته است از این قبیل که هنر نگارگری که مکتب هرات نیز از این قاعده جدا نیست بر مبنای فرم های کلان و برگرفته از حکمت و فلسفه هنر اسلامی، شکل گرفته است و منظور از فرم های کلان، فرم های کلی و یا به عبارت دیگر روح کلی است که بر فرم های جزئی تری از قبیل ساختار، رنگ، طرح و هندسه مبنایی که امروزه از آنها به مثابه فرم در تقابل با محتوا مطرح می شود، دلالت دارد و این فرم های جزئی نیز بر مبنای فرم های کلان که برگرفته از جهان بینی اسلامی در بستری ایرانی است، استوار می گردد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):