نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

خدمات تخصصی بازرسی کالای برقی و ابزار دقیقگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده تکنولوژی تولید 

گروه پژوهشی: مهندسی برق و ابزار دقیق

پژوهشگران: 
فتاح امیر (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1384

کارفرما: شرکت ملی نفت ایران

خروجی طرح: 

- ارائه خدمات تخصصی بازرسی کالای برق و ابزار دقیق در حد مطلوب به شرکت های طرف قرارداد شرکت ملی نفت ایران از جمله شرکت کنترل قدرت، مشارکت تبدیل انرژی پایا و داریان و شرکت کوه سرد
- افزایش دقت در بازرسی
- کاهش هزینه های بهره برداری از سیستم ها
- تربیت نیروی متخصص
- افزایش بازده و طول عمر کالاها


نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

بدون شک تهیه و تولید تمام تجهیزات در درون یک واحد صنعتی و یا حتی یک کشور امکان پذیر نیست و به ناچار یکی از منابع تهیه تجهیزات خرید یا واردات آن است. لذا نظارت بر حسن تولید و یا تطابق تولید با استانداردهای موجود یک اصل مهم است. از اینجا بود که بازرسی بر ساخت و خرید کالاها مطرح گردید. در زمینه کالاهای برق به دلیل گران قیمت بودن و حساسیت عملکرد آنها این حساسیت ها بسیار پررنگ تر می گردند. به این سبب گروه برق پژوهشکده تکنولوژی تولید یکی از خدمات تخصصی خود را «بازرسی کالای برق و ابزار دقیق» قرار داد و در این راه ضمن تهیه کلیه استانداردهای ملی و بین المللی، ارائه خدمات به قسمت های حساس از جمله شرکت ملی نفت ایران را در برنامه خود قرار داد. در این راه نیروی متخصص توانمند الویت اساسی بود که گروه پژوهشی برق تیمی بسیار قوی در این زمینه را تشکیل داد و اکنون این توانائی را دارد که خدمات مذکور را در سطح گسترده ارائه دهد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):