نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

ساخت آینه و رتیکل سیستم تئودولیتگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: فنی مهندسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  تیر 1385

کارفرما: بخش خصوصی

خروجی طرح: 

تولید 100 آینه و رتیکل


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

همواره ساخت قطعات یک سیستم اندازه گیری دقیق استانداردهای بالایی دارد. در این پروژه نیز یک آینه دقیق و نگهدارنده آن و همچنین رتیکل با شکل خاص طراحی و پس از نمونه سازی و تایید کارفرما، یکصد عدد آینه و رتیکل تولید گردیده و تحویل کارفرما شد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):