نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

امکان سنجی غیرفعال سازی میکروبی به وسیله سیال فوق بحرانیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی 

گروه پژوهشی: مهندسی شیمی- صنایع غذایی

پژوهشگران: 
جعفری جید عباس (مسئول طرح)
ذاکری علی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1383

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

عرضه دانش فنی و تعریف پروژه های تکمیلی در این رابطه


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4702533-4702488-4705836-0261

نشانی سازمان مجری: کرج، کیلومتر 15اتوبان قزوین، سه راهی سوپا، بلوار کاوش، مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی، صندوق پست
 

چکیده:

استریل کردن عبارت است از نابود کردن میکروارگانیسم ها، هدف از استریل کردن بالا بردن زمان ماندگاری محصولات غذایی می باشد.
در صنایع داروسازی هدف از استریل کردن از بین بردن تمام میکروارگانیسم هایی است که استفاده از این محصولات در بدن انسان یا سایر موجودات زنده، عکس العمل سیستم ایمنی بدن و عفونت را موجب می شوند.
استریل کردن محصولات غذایی در حال حاضر توسط فرآیند حرارتی صورت می گیرد. فرآیند حرارتی در محصولات غذایی موجب افت کیفی محصولات از نظر عطر، طعم و کاهش شدید مواد مغذی می شود.
استریل کردن مواد دارویی و پلیمرهای مورد استفاده در بافت موجودات زنده، توسط اشعه
UV و مواد شیمیایی صورت می گیرد. استفاده از این روشها نیز هر یک دارای عوارضی می باشد که کاهش کیفیت محصول پزشکی و دارویی از آن جمله هستند.
در سالهای اخیر از سیال فوق بحرانی به عنوان یک روش مناسب برای غیرفعال سازی میکروبی استفاده شده است. هدف از این تحقیق مرروی بر این روش غیرفعال سازی میکروبی است. در این تحقیق که برای اولین بار در کشور انجام می گیرد، امکان استفاده از خاصیت نفوذ پذیری بالای سیال فوق بحرانی را در استریل کردن محصولات پزشکی، دارویی و غذایی را در دمای محیط بررسی می شود.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):