نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تجزیه و تحلیل نوسانات نرخ بیکاری در استان یزد و ارائه راهکارهای توسعه اشتغالگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان یزد 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
محمدیان مژگان (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1388

کارفرما: اداره کل کار و امور اجتماعی استان یزد

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3-6225022-0351

نشانی سازمان مجری: یزد، خیابان مهدی، روبروی مسجد صاحب الزمان (عج)
 

چکیده:

در پژوهش حاضر تلاش شده است تا وضعیت اشتغال موجود در استان یزد مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد و با استفاده از نتایج به دست آمده راهکارها و پیشنهادات مناسب و عملی ارائه گردد. در این راستا تبیین وضع موجود استان یزد در اولویت قرار گرفته است و در ادامه تلاش شده با دریافت اطلاعات آماری مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی، شناخت روشنی از تحولات جمعیتی استان و کشور، عرضه و تقاضای نیروی کار، وضعیت بیکاری به تفکیک جنس، میزان تحصیلات، منطقه محل سکونت، (روستا ـ شهر) در مقایسه با استان های دیگر حاصل آید. سپس با استناد به نتایج به دست آمده حاصل از اطلاعات آماری و استناد به چشم انداز توسعه 20 ساله کشور راهکارها و سیاست های توسعه اشتغال در دو بخش عمده اقتصادی یعنی کشاورزی و صنعت به تفصیل مورد اشاره قرار گرفته است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):