برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی اثر امواج فراصوت بر میزان لقاح آزمایشگاهی تخمک و تکوین آن تا مرحله بلاستوسیست در موشگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: جنین شناسی

پژوهشگران: 
وثوق تقی دیزج احمد (مسئول طرح)
نصیری ناهید (همکار طرح)
افتخاری یزدی پوپک (همکار طرح)
احمدی فیروزه (همکار طرح)
گورابی حمید (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  زمستان 1389

کارفرما: پژوهشگاه رویان

خروجی طرح: 

ـ ارائه یک نسخه پایان نامه . M.Sc
ـ یک خلاصه مقاله در مجلات بین المللی
ـ چاپ یک مقاله بین المللی


نوع: کاربردی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

موج فراصوت موجی از دسته امواج مکانیکی است که با دو اثر خود بر روی سیستم های زنده و غیرزنده، یعنی اثرات گرمائی و اثرات مکانیکی، تاکنون در بسیاری از مطالعات پایه و کاربردی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
امروزه با توجه به کاربرد فراوان آن در تشخیص و درمان بیماری های زنان و مادران باردار، نگرانی ها در رابطه با ایمنی استفاده از آن برای بیماران، رو به افزایش است و ضرورت مطالعه بیشتر در این رابطه احساس می شود. در همین راستا در مطالعه حاضر، به بررسی اثرات مکانیکی امواج پیوسته فراصوت بر میزان لقاح و تکوین تخمک موش تا مرحله بلاستوسیست پرداخته ایم. به این منظور، عوامل تابش (شدت، فرکانس و زمان) طوری انتخاب شدند که هیچ افزایش معناداری در دمای سیستم نداشته باشیم و اثرات گرمائی را از مطالعه حذف کنیم. به این ترتیب، شدت بیشینه ای برابر با mw/cm2 و فرکانسی برابر با MHz برای مدت 5 دقیقه برای موج دهی به تخمدان موش ها انتخاب و7 گروه در قالب 3 گروه آزمایشی، 1 کنترل و 3 شم طراحی شد. تخمدان تمامی موش های بالغ مورد مطالعه به وسیله هورمون برای تخمک گذاری تحریک شد.
موج دهی به تخمدان موش ها در 3 گروه آزمایشی به ترتیب 1، 2 و 3 مرتبه در حد فاصل بین تزریق HCG وPMSG در سیکل القائی موش صورت پذیرفت.
صبح روز پس از تزریق HCG، در تمامی گروه ها تخمک های بالغ جمع آوری شده و با اسپرم آمیخته شدند. در این مطالعه متغیر هائی چون، میزان تخمک های نارس، تخمک های بالغ، تخمک پارتنوژنیک، تخمک های دجنره، میزان لقاح، میزان توقف در پیشروی جنین، میزان پیشروی تا بلاستوسیست و شمارش سلول های آن بررسی و با دیگر گروه ها مقایسه شد. در این بین فراصوت بر روی تعداد تخمک های پارتنوژنیک، تعداد سلول های بلاستوسیست، میزان توقف در پیشروی جنین و نیز میزان تخمک های نارس تاثیر فزاینده و بر روی تعداد کل بلاستوسیست و تخمک های MII، تاثیر کاهشی گذاشته است و بر روی متغیرهائی چون میزان لقاح و میزان دژنراسیون تخمک و جنین بی تاثیر است.کلیدواژگان: فراصوت، امواج مکرر، تخمک، کلسیم، بلاستوسیست

 
 
Title:

Effect of ultrasound on in vitro fertilization and preimplantation development rate of mouse oocyteAbstract:

Keyword(s):