برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و راه اندازی روش Real-Time PCR ژن HER-2 در بافت سرطان پستانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی تهران 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
مجیدزاده اردبیلی کیوان (مسئول طرح)
بهرامی علیرضا (همکار طرح)
اسمعیلی رضوان (همکار طرح)
عبدلی نسرین (همکار طرح)
گلی محسن (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تابستان 1390

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66405895-66404720-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان قدس، خیابان پورسینا، ساختمان آموزش، طبقه همکف، اتاق 101
 

چکیده:

مقدمه: افراد مبتلا به سرطان پستان HER-2 مثبت جهت درمان با آنتی بادی منوکلونال هرسپتین انتخاب می شوند. امروزه روش معمول اندازه گیری این پروتئین، ایمونوهیستوشیمی Immunohistochemistry (IHC) است که نتایج آن به صورت نیمه کمی بیان می شود. از سوی دیگر باید توجه داشت که اعتبار نتایج آزمایش IHC به دلایل متعدد شدیدا وابسته به تجربه آزمایشگاه و فرد انجام دهنده آن بستگی داشته و لذا می تواند از آزمایشگاهی به آزمایشگاه دیگر و یا از فردی به فردی دیگر کاملا متفاوت باشد.
روش Real-Time PCR روشی آسان و بسیار سریع است که در مدت زمان کوتاهی (2 تا 3) ساعت قابل انجام است. شرکت Roche یک کیت تشخیص HER2 با استفاده از این روش ارائه کرده که در سال 2007 توسط سازمان غذا و داروی امریکا FDA تایید شده است. از آنجاییکه این کیت فقط با دستگاه همان شرکت قابل استفاده بوده و روش جایگزین دیگری برای آن وجود ندارد، بهینه سازی و استفاده از این روش با امکانات موجود در کشور جهت تحقیقات و در آینده برای کاربردهای بالینی کاملا ضروری به نظر می رسد.
مواد و روشها: مطالعه فوق به صورت طراحی روش انجام شد. تعداد 10 نمونه بافت پارافینه با نتایج ایمونوهیستوشیمی مشخص مورد بررسی با روش Real-Time PCR قرار گرفت و تعداد کپی ژن Her-2/neu در آنها اندازه گیر ی شد و با نتایج ایمونوهیستوشیمی مقایسه شد.
نتایج: تعداد کپی های به دست آمده در همه نمونه ها بجز نمونه شماره 5 با نتایج IHC تطابق دارد. در مورد نمونه شماره 5 آزمایشات دو بار دیگر نیز تکرار شد و همان نتایج قبلی به دست آمد.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج آزمایش به نظر می رسد که نتایج
 Real-Time PCRبهتر توانسته میزان Her-2/neu را در بافتها تعیین کند. برای تایید بیشتر لازم است آزمایش با تعداد نمونه بالاتر انجام شود و میزان cut off مناسب بر اساس آزمایش طراحی شده به دست آید.کلیدواژگان: سرطان پستان، تعداد کپی، Real-Time PCR ،Her-2/neu

 
 
Title:

Design and establishment of HER-2 DNA Real-Time PCR in breast cancerAbstract:

Introduction: The most commonly used methods for detecting HER2 gene amplification in breast cancer is immunohistochemistry. Unquantifiable results and long procedure time are among the drawbacks of this method which have persuaded researchers to seek alternative modern molecular based techniques such as Real-Time PCR.
Methods: In this study Real-Time PCR was set up for the assessment of HER2 in breast cancer. The test was performed for 10 formalin-fixed paraffin-embedded (FFPE) breast carcinoma specimens by Real-Time PCR. immunohistochemical analysis (IHC) for all the samples and fluorescent in situ hybridization (FISH) for equivocal IHC results were previously performed.
Result and Discussion: Except one sample, all the results with Real-Time PCR are in correlation with IHC results. They are also in accord with FISH results. In the sample with dissimilar IHC and Real-Time PCR result estrogen and progesterone receptor are strongly positive. Since there are negative correlation between estrogen and progesterone receptor in one side and Her2 in the other side, authors suggest repetition in IHC test. The authors also suggest testing with large sample size to calculate cut off point based on this laboratory results.Keyword(s): Breast cancer, HER2, Copy Number, Real-Time PCR