نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

گزارش پایانی سیستم کنترل سرچاهی چاه های نفت و گازگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد علم و صنعت 

گروه پژوهشی: معاونت پژوهشی

پژوهشگران: 
اخوان علی (مسئول طرح)
حسینخانی علیرضا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1388

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2-77455001-021

نشانی سازمان مجری: تهران، نارمک، خیابان فرجام، خیابان خاور، مقابل دانشگاه علم و صنعت، پلاک 166
 

چکیده:

امروزه در دنیا هدف کنترل از راه دور و یا پیشگیری و برنامه ریزی تولید میادین نفتی و خطوط لوله، سیستم جامع مدیریت و اتوماسیون تجهیزات سرچاهی و میدانهای نفتی ایجاد می گردد که منافع بیشماری را حاصل می سازد.
در این طرح سعی شده پس از آشنایی با اجزای سخت افراز کنترل کننده های میادین نفت و گاز (مانند سیستم های سرچاهی و پانل کنترل سرچاهی) اقدام به طراحی پانل کنترل از راه دور سیستم کنتترل سرچاهی چاههای نفت و گاز گردد که این پانل به عنوان یک ایستگاه محلی، علاوه بر وظیفه سنجش و ارسال اطلاعات کمیتهای مختلف از روی چاه، وظیفه انتقال فرامین کنترلی از اتاق کنترل مرکزی را به عملگرها روی چاه یا خطوط لوله را نیز بر عهده دارد. ...

 
 
Title:Abstract:

Nowadays worlds purpose that is a remote control or prevention and planning for oil fields production and pipelines, comprehensive management system and well head and oil fields equipment automation are prepared which can product lots of advantages. ...Keyword(s):