نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تولید دانش فنی فرآیند تهیه تیوب چهارگوش بدون درز با ابعاد 100´100 میلیمتراز لوله دایرویگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: گروه پژوهشی فرآوری مواد فلزی

پژوهشگران: 
فرهمند حمیدرضا (مسئول طرح)
الحسینی سیدحسن (همکار طرح)
بهروان احمد (همکار طرح)
احمدی فرزانه (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1389

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

حدود 85 درصد تولید فولاد جهان به روش ریخته گری پیوسته انجام می پذیرد. قالب های انجماد که اصطلاحا کریستالیزاتور نامیده می شوند نقش اساسی در فرآیند ریخته گریپیوسته و نیم پیوسته فولاد و آلیاژهای آن دارند.جنس این قالب ها از مس آلیاژی می باشد. قالب های یکپارچه دارای مقطع مربعی یا مستطیل شکل می باشند و بسته به نوع محصول و شمش تولیدی ( بیلت/ بلوم) در ابعاد مختلف ساخته می شوند. در حال حاضر این قالب ها منحصرا از خارج کشور خریداری می شوند که درصورت امکان ساخت داخل آنها از خروج سالانه مبالغ قابل توجهی ارز جلوگیری می گردد.
هدف از انجام این طرح تحقیقاتی دست یابی به دانش فنی ساخت و تولیدکریستالیزاتور تیوبی
130 میلیمتر ریخته گری پیوسته فولاد با استفاده از امکانات صنعتی داخل کشور بوده×چهارگوش 130 است. با بکارگیری فرآیندهای شکل دهی گرم و سرد فلزات از جمله نورد غلتکی ، لوله ای مسی با مقطعی مربعی و ابعاد مورد نظر تولید شده است که در مقایسه با نمونه صنعتی از استحکام مکانیکی، سختی و ریزساختار مطلوب برخوردار می باشد.ریخته گری پیوسته، قالب مسی، کریستالیزاتور، دانش فنی ساخت، قالب چهارگوش،شکل دهی گرم، شکل دهی سرد، نورد غلتکی، استحکام مکانیکی، سختی، دانه بندی، ریزساختار

 
 
Title:

Producing Technical knowledge of manufacturing 100´100 seamless square tube from circular tubeAbstract:

About 80 percents of steel making in the world is produced by continuous casting procedure. Moulds which named crystallizator have basic role in continuous or semi-continuous casting process of steel and its alloys.
The moulds are made of copper alloys. The tubular types of moulds have square or rectangular sections with different dimensions due to type of products such as bloom or billet. Now, the industrial moulds are bought from foreign companies exclusively and therefore producing them interior causes to reserve a great deal of country’s capital.
The target of this research project is to achieve manufacturing technology of 130×130 tubular square mould for steel continuous casting process, using interior industrial facilities.
By applying the hot and cold forming processes such as cold roll forming, a tubular square copper mould has been produced which has sufficient mechanical properties such as strength and hardness, also respectable microstructure compare to the industrial product sample.Keyword(s): Continuous casting, Copper mould, Crystallizator, tubular mould, Hot forming, Cold forming, Cold rolling, Mechanical strength, Hardness, Grain size, Microstructure