نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مطالعه و بررسی سیاست ها و برنامه های اتحادیه اروپا برای توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط (SMEs)گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
مداح معصومه (مسئول طرح)
محمدیان ایمان (همکار طرح)
درزی محمد (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  پاییز 1389

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط در ایجاد اشتغال، فراهم کردن بستر مناسب برای نوآوری و افزایش صادرات نقش مهمی دارند. از آنجایی که این بنگاه ها انعطاف پذیری بالایی دارند، لذا کارآفرینی و خلاقیت بیشتری در آنها صورت می پذیرد. آنها علاوه بر اینکه راحت تر می توانند خود را با تغییرات پرشتاب محیطی منطبق کرده و نسبت به عوامل اقتصادی و سیاسی سریعتر واکنش نشان دهند، عامل جذب و اشتغال بخش عظیمی  از جمعیت کشورها و آموزش نیروی کار ماهر هستند. تامین نیروی انسانی متخصص برای شرکت های بزرگ، غالبا توسط شرکت های کوچک و متوسط صورت می گیرد .
SME ها نقش بسزایی در اقتصاد اتحادیه اروپا ایفا می نمایند و طبق آمار، بیش از 99 درصد بنگاه های اقتصادی و اجتماعی این اتحادیه را در بر می گیرند و همین امر موجب گسترش و توسعه برنامه ها و تجربیات اثربخشی در حوزه کسب و کارهای کوچک و متوسط در اتحادیه اروپا گردیده است و ادبیات بسیار خوبی در این زمینه در اروپا توسعه یافته است. به علاوه پیوستن اقتصادهای در حال گذار اروپای شرقی به اتحادیه اروپا و تنوع فرهنگ و ادبیات SME  ها در این کشورها، این اتحادیه را بر آن داشته تا برنامه ها و راهکارهای اثربخشی را برای همسو کردن تعاریف و رویکردهای مختلف به مقوله کسب و کارهای کوچک و متوسط در پیش بگیرد و برنامه های حمایتی و توسعه ای مناسب و کارآمدی در راستای بهبود و پیشرفت این دسته از کسب کارها در پیش بگیرد. لذا مطالعه و بررسی سیاستها و برنامه های توسعه ای و هماهنگ کننده این اتحادیه در حوزه  SMEها می تواند الگوی مناسبی برای طراحی و اجرای برنامه های توسعه ای و حمایتی کشورهای در حال توسعه بویژه کشور عزیزمان ایران، جهت ایجاد و توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط، باشد.توسعه کسب و کار، بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط (SME)، سیاست، اتحادیه اروپا

 
 
Title:

Study of EU Policies & Programs for SMEs DevelopmentAbstract:

Today, supporting & development of SMEs, is one of major priorities of each country’s developing plans. Although these enterprises need less investment but have more outputs and play key role in innovation, entrepreneurship & increasing share of country’s exports. SMEs play as growth motor of the countries in Knowledge base economy era. So in most countries, various laws & facilities developed for supporting SMEs. In our country, supporting & development of SMEs have special position in country’s developing plans and article 21 with article 39 have direct refer to support and develop of SMEs. In this way, government has to design and implement special supportive plans for SMEs. But there is no complete, efficient & effective model to support & develop SMEs in country yet. Thus, this article by focusing in this challenge, tries introducing a framework to plan, support & develop SMEs. This article has a whole literature review on SMEs and beside the quantitative definition of SMEs, introduce qualitative definition of SMEs. Then this article by analyzing available trends and models in context of planning and developing process for SMEs, recognize factors which effect this process and on the base of best practices of EU for SMEs, introduce a functional framework for planning, supporting & development of SMEs.Keyword(s): SMEs, Bottom-up approach, Entrepreneurship society