نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

استخراج آنتی اکسیدان ضدسرطانی اپی گالوکاتچین گالات (EGCG) در مقیاس آزمایشگاهی و Bench (ویرایش دوم)گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
جعفری جید عباس (مسئول طرح)
ذاکری علی (همکار طرح)
ضیاالدینی علی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1389

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 4702533-4702488-4705836-0261

نشانی سازمان مجری: کرج، کیلومتر 15اتوبان قزوین، سه راهی سوپا، بلوار کاوش، مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی، صندوق پست
 

چکیده:

برگ سبز چای حاوی آنتی اکسیدانهای مؤثری می باشد که در حین فرآوری و تولید چای سیاه قسمت اعظم آنها به تی فلاوین و تی ربوگین (مواد تشکیل دهنده رنگ چای) تبدیل می شوند به دلیل خواص فراسودمندی این مواد و کاربرد آنها در تولید محصولات غذایی، دارویی و بهداشتی - آرایشی، تحقیقات بسیاری در مورد روش های بهینه استخراج این آنتی اکسیدانها صورت پذیرفته است. در این تحقیق مقدار کل کاتچین های برگ سبز چای ایرانی در سه فصل بهار، تابستان و پاییز اندازه گیری شد. به علاوه با استفاده از حلالهای استن، اتانول، استونیتریل و آب در دما و زمانهای مختلف مقدار کاتچین های برگ سبز چای استخراج و اندازه گیری گردید. این تحقیق نشان داد که استفاده از حلال استونیتریل 50 درصد حجمی در دمای جوش بیشترین مقدار استخراج کاتچین ها را دارد. بعلاوه در این تحقیق با استفاده از امواج ماوراء صوت اقدام به استخراج و خالص سازی  EGCGشد، که نشان داد استفاده از دمای 60 درجه سانتی گراد، زمان 40 دقیقه و توان 540 وات امواج ماوراء صوت، شرایط بهینه برای استخراجEGCG  می باشد.چای، آنتی اکسیدان، استخراج، کاتچین، اپی گالوکاتچین گالات، امواج ماوراء صوت

 
 
Title:

(Anticancer antioxidant Epigacatechingallate (EGCG) extraction in laboratory and Benchsacle (Ver. 2Abstract:

Green tea leaves contain beneficial antioxidants which their major portion is converted to thearubigins and teaflavins (tea coloring constituents) during black tea processing and production. Because of the beneficial properties of these compounds and their applications in food, drug, health and cosmetics products, there has been a great deal of researches on the optimized extraction methods of these antioxidants.
In this research, the total amount of catechins in Iranian green tea leaves were measured in spring, summer, and fall seasons. Moreover, the catechins content of green tea leaves were measured at different extraction times and temperatures using solvents such as acetone, ethanol, acetonitrile, and water. The results indicated that the 50 percent solution of aqueous acetonitrile at its boiling point extracts the maximum amount of catechins. Finally, ultrasonic waves were used for extraction and purification of epigallocatechin gallate. According to these experiments, the optimum EGCG extraction conditions are 60oC, 40 min, and 540 watts of ultrasonic power.Keyword(s): Tea, Antioxidant, extracteion, catechin, expigallocatechingallate, ultra sound waves