نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی فراوانی خودکشی و عوامل موثر و متغیرهای مرتبط با آن در مراجعین به بخش های مسمومین بیمارستان هاگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم بهداشتی (گزارش طرح های مصوب داخلی) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
منتظری علی (مسئول طرح)
آذین سیدعلی (همکار طرح)
شهیدزاده ماهانی علی (همکار طرح)
عبادی مهدی (همکار طرح)
شریعتی محمد (همکار طرح)
امیدواری سپیده (همکار طرح)
خدابنده فریده (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1388-08-08

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66480804- 9-66951877-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 51، کدپستی: 1315795795، صندوق
 

چکیده:

تنها در سال 2000 میلادی حدود یک میلیون نفر در جهان در اثر خودکشی جان خود را از دست داده اند و حدود 20 برابر این رقم اقدام به خودکشی کرده اند. از طرفی هر رفتار و یا اقدام مرتبط با خودکشی حداقل بر زندگی 5 تا 6 نفر تاثیرگذار خواهد بود. در این میان مسمومیت توسط خود فرد (Self Poisoning) یکی از شایع ترین روش های اقدام به خودکشی و از عمده ترین دلایل ارجاع و بستری بیماران بویژه جوانان در اورژانس های بیمارستانی است. تکرار اینگونه رفتارها نیز امری رایج بوده و با توجه به فقدان اطلاعات کافی، پژوهش در خصوص اپیدمیولوژی موضوع، برنامه ریزی برای انجام مداخلات موثر برای کنترل مشکل را امکان پذیر می سازد. بررسی حاضر به شکل مقطعی (Cross Sectoional) و در نیمه دوم سال 83 اجرا گردید و در مجموع 723 نفر با توزیع متناسب با جمعیت از شهرهای تهران، مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز و کرمانشاه وارد مطالعه شدند. از 723 مسموم بررسی شده 550 نفر (%76.1) به طور عمدی و به قصد خودکشی دچار مسمومیت شده بودند و میانگین سنی آنها نیز به طور معنی دار از گروه با مسمومیت اتفاقی پایین تر بود (25.42±10.26) در برابر (34.21±15.72، P<0.001).
%80 درصد از موارد اقدام به خودکشی از دارو استفاده کرده بودند و سموم شیمیایی، مواد روان گردان و سایر مواد شیمیایی به ترتیب در رده های بعدی قرار داشتند.
%31درصد از اقدام کنندگان به خودکشی قبلا نیز سابقه این کار را داشته اند با میانگین 2.08±2.28 و میانه 2 مرتبه. حدود 40 درصد از افراد از داروهایی که از قبل در منزل موجود است بویژه بنزودیازپین ها استفاده نموده اند و %37 از آنها طی یکسال اخیر جهت درمان های روانپزشکی به مراکز درمانی مراجعه نموده اند. میزان مسمومیت های غیر عمدی در مشهد بطور معنی داری بیش از سایر شهرها بود (P<0.001) (%58) که بیشتر به شیوع بالاتر سوء مصرف مواد روان گردان نسبت داده می شود. اقدام به خودکشی نسبت به مسمومیت اتفاقی عموما در سنین پایین تری اتفاق می افتد و به علاوه تعداد موارد مونث در این خصوص بیش از جنس مذکر است (P<0.001). با افزایش میزان تحصیلات سهم اقدام به خودکشی نسبت به مسمومیت اتفاقی افزایش می یابد (P<0.001). در مجموع با توجه به نتایج و فراوانی بالای اقدام به خودکشی در میان مراجعین به بخش های مسمومین و پایین بودن میانگین سنی آنها، توجه به توانمند سازی افراد و افزایش مهارت های زندگی و پیگیری جدی تر موضوع سلامت روان و همچنین تجهیز بیمارستان های مرجع جهت درمان مسمومین به لحاظ امکانات درمانی و نیروی انسانی متخصص (روانپزشک، روانشناس، تشخیص سم شناسی و...) به منظور پیگیری این بیماران توسط مسوولین و سیاستگذاران امر سلامت ضروری به نظر می رسد.

کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

 
 
Title:

Substances involved in human poisoning a comparison between intentional and accidental casesAbstract:

Self poisoning is one of the oldest and most common forms of self-harm and a frequent motive for referral to hospital ppisoning wards. Especially for cases involving suicidal intention, incidence and secular trends are closely related to the types of drugs and substances available. This research was conducted in 2004 to examine the epidemiology of attempted suicide by poisoning and the total case load of hospital poisoning wards. The study involved 723 poisoning cases in major referral hospitals located in cities of Tehran, Shiraz, Tabriz, Kermanshah, Mashhad, and Esfahan. Seventy-six precent of the cases were indentified as suicide attempts; the most common substances used for this purpose were medications (80.9%), chemical poisons (10.7%), psychotropic substances (5.1%), and other chemicals such as detergents and bleaching agents (3.2%). Notably, about a third of the cases were due to benzodiazepine ingestion.
The most common cause of accidental poisoning was psychotropic substance overdose (44.2%), most commonly opioids.
Considering the prevalent use of medications and psychotropic agents in suicide attempts and the relatively high proportion of suicide cases in hospital poisoning wards, the article presents strategies for primary, secondary and tertiary prevention of this common problem.Keyword(s): Suicide, Attempted Suicide, Accidental Poisoning, Intentional Poisoning