نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تحلیل راهبرد انتقال بیمارستان رازیگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم بهداشتی (گزارش طرح های مصوب داخلی) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
منتظری علی (مسئول طرح)
صدیقی ژیلا (همکار طرح)
فرزدی فرانک (همکار طرح)
گرمارودی غلام رضا (همکار طرح)
مفتون فرزانه (همکار طرح)
جهانگیری کتایون (همکار طرح)
حریرچی ایرج (همکار طرح)
پوررضا ابوالقاسم (همکار طرح)
نصیری کاشانی منصور (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1383

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66480804- 9-66951877-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 51، کدپستی: 1315795795، صندوق
 

چکیده:

این طرح به سفارش مسوولین دانشگاه علوم پزشکی تهران به منظور افزایش کارآیی و بهبود عملکرد بیمارستان رازی از اردیبهشت 1382 تا شهریور 1383 توسط پژوهشکده علوم بهداشتی انجام شد.
اهداف اصلی این مطالعه عبارت بودند از: بررسی وضعیت عملکرد بیمارستان، بررسی وضعیت اقتصادی بیمارستان و تحلیل استرات‍‍ژی انتقال بیمارستان
.
در این راستا، مطالعات ذیل طراحی و اجرا شدند
:
تعیین وضعیت بیمارستان از نظر میزان کارآیی و عوامل موثر بر آن در سال 1381.

تعیین راهبردهای بهبود کارآیی بیمارستان
تعیین هزینه درآمد بیمارستان در سال 1381
تعیین عوامل موثر بر انتقال (مقبولیت انتقال از دیدگاه ارایه دهندگان خدمت و دسترسی گیرندگان خدمت).
کارآیی بیمارستان و علل موثر بر آن، توسط محاسبه شاخص های کارآیی بیمارستان با توجه به مدل تحلیل انتخابی جهت بررسی همزمان این شاخص ها (مدل پابون لاسو) تعیین شدند. طبق دستاوردهای این مطالعه، کارایی بیمارستان رازی و بطور مشخص بخش پوست آن در مقایسه با سایر بیمارستان های کشور و استان تهران مناسب نمی باشند. طولانی بودن متوسط اقامت بستری و پایین بودن پذیرش بیماران از عمده ترین عوامل تاثیرگذار بر وضعیت کارآیی بیمارستان است.
راهبردهای ارتقای کارآیی بیمارستان شامل انتقال بیمارستان رازی به یک بیمارستان جنرال (عمومی)، قرار گرفتن بیمارستان با حفظ هویت مستقل در کنار یک بیمارستان عمومی و تبدیل بیمارستان رازی به یک بیمارستان عمومی تعیین شد.
انتقال بیمارستان رازی در صورت رعایت شرایط لازم با تعدیل عوامل موثر بر طولانی بودن متوسط اقامت بستری و پایین بودن پذیرش بیماران می تواند کارایی بیمارستان را ارتقا بخشد
.
در تحلیل هزینه درآمد، طبق نتایج این مطالعه درآمدها با وجود بودجه و یارانه قابل ملاحظه دولتی (حدود
%77 درآمد بیمارستان رازی در سال 1381) پاسخگوی هزینه های بیمارستانی نبوده و مانده آن منفی است. از طرفی نیز نسبت بالا و غیر ضروری فضای بیمارستان به ازای هر تخت، پراکندگی و قدمت ساختمان ها، وجود رطوبت و نم در ساختمان ها بدلیل گذر قنات از زیر محل بیمارستان موجب عدم بهره برداری مناسب از فضا و افزایش هزینه های بیمارستان شده است. هزینه های پرسنلی از عمده هزینه های بیمارستان رازی در سال 1381 بوده است. این در حالی است که پرسنل اختصاص یافته به ازای هر تخت در بخش پوست کمتر از سایر بخش های بیمارستان است.
انتقال بیمارستان رازی به مجاورت بک بیمارستان عمومی با ایجاد امکان تعدیل نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز در برخی هزینه های پاراکلینیک و کاهش زمان بستری بیماران می تواند در کاهش هزینه های بیمارستان نقش داشته باشد. همچنین در صورت رعایت استاندارد های ساختار فیزیکی، هزینه های سرمایش، گرمایش، نگهداری و تعمیرات را کاهش خواهد داد. ایجاد فضای با کیفیت مناسب و مدت زمان کمتر اقامت در بیمارستان می تواند عاملی در جذب و افزایش پذیرش بیمار و در نتیجه افزاش درآمدزایی بیمارستان باشد
.
با توجه به نظرات گیرندگان خدمت، انتقال بیمارستان رازی تاثیر چندانی بر دسترسی بیماران نخواهد داشت. از نظر ارایه دهندگان خدمت، حفظ هویت مستقل بیمارستان رازی و عدم تغییر عنوان بیمارستان رازی و اطلاع رسانی در مورد مکان جدید بیمارستان می تواند از تاثیرات منفی راهبرد انتقال بیمارستان جلوگیری نماید. با این وجود، راهبرد انتقال بیمارستان برای ارتقای کارایی بیمارستان، از نظر ارایه دهندگان خدمت از اولویت اول برخوردار نمی باشد. بطور کلی، اولویت های اول شامل ساخت بنای جدید در مکان فعلی و یا تخصیص منابع مالی برای تعمیرات همین بیمارستان است.
در تحلیل موضوع امکان ساخت بنای جدید در مکان فعلی، وجود قنات زیر محل فعلی بیمارستان و هزینه ساخت بیمارستان در مکانی با این شرایط باید مورد بررسی قرار بگیرد. در تحلیل موضوع صرف منابع مالی برای حفظ ساختمان فعلی، نظر کارشناسان در خصوص میزان استقامت بیمارستان فعلی در مقابل زلزله (حداکثر مقاومت در مقابل حدود 4 ریشتر زلزله) و تعمیر مکرر ساختمان در برابر رطوبت مکرر بنای بیمارستان به علت منابع آبهای زیر زمینی باید مد نظر قرار بگیرند
.

کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی تهران

 
 
Title:Abstract:

Razi Hospital is an reference hospital in skin diseases. According to hospital building and problems, the decision makers in Tehran Medical University have decided to improve performance in Razi Hospital and it has proposed a change in the Hospital's location as part of its improvement strategy. To achieve this aim, the current research was conducted by the Iranian Institute for Health Sciences Research from February 2004 to September 2004.
This work actually included four studies:
1. To Evaluate the efficiency of Razi Hospital.
2. To analysis cost and income of Razi Hospital.
3. To identify strategies to improve performance.
4. To determine provider acceptability and client accessibility due to hospital translocation.
Efficiency indicators and related factors have been identified by using the "pabonlasso" model. Overall, the findings showed a significant degree of inefficiency in comparison with other hospitals in Tehran and other cities. The principal indicators of hospital inefficiency were high average length of patients and low of admission rate.
Despite receiving large-scale government subsides (77% of total income), the total cost for the year 1381 exceeded income. There's a considerable degree of inefficiency allocation, with personnel costs accounting for most of the total annual cost. The number of staff per bed is lower in the dermatology ward compared to other wards in the same hospital.
Based on these analysis, an improvement strategy will have to be based on the following measures:
1. Potting the diagnostic and therapeutic processes in order.
2. Facilitating accessibility to the other requirement specialists.
3. Establishing an appropriate physical structure for hospital:
- Building a new hospital in the same location.
- Allocation an appropriate financial resource for repairing the current hospital building.
- Translocation of Razi Hospital into a general hospital and its identity and name has preserved and don’t change.
In this research, providers' acceptability and patients' accessibility be determined because the Razi Hospital translocation is one of the hospital improvement strategies.
Quantitative research on patient about accessibility revealed that an eventual transfer would not affect overall accessibility. Qualitative research on providers showed that preserving Razi Hospital's identity and adequately informing the public of any transfer decision will go a long way towards mitigating any adverse consequences of such a transfer.
In strategic planning for improvement physical structure of hospital must also consider the existence of subterranean canals under the hospital site and the vulnerability of hospital buildings to earthquakes.Keyword(s):