نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

گزارش ارزیابی مقدماتی نحوه اجرای برنامه ثبت انفارکتوس قلبیگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم بهداشتی (گزارش طرح های مصوب داخلی) 

گروه پژوهشی: پزشکی اجتماعی

پژوهشگران: 
آذین سیدعلی (مسئول طرح)
وحدانی نیا مریم سادات (همکار طرح)
اسدی آرزو (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  زمستان 1386

کارفرما: اداره قلب و عروق مرکز مدیریت بیماری های وزارت بهداشت

خروجی طرح: 

-برنامه ثبت طبق دستورالعمل و پرسشنامه حاصل جهت ارزیابی نهایی و فراهم آوردن الزامات اجرایی به ویژه بانک اطلاعات الکترونیکی مناسب در یکی از دانشگاه های علوم پزشکی کشور بطور آزمایشی در حال اجرا است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66480804- 9-66951877-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 51، کدپستی: 1315795795، صندوق
 

چکیده:

عروق کرونر قلب از جمله بزرگترین علل مرگ و بیماری در جهان است. در ایران روند رو به رشد بیماری و مرگ ناشی از بیماری عروق کرونر باعث افزایش نگران کنندگی این بیماری شده است.
با توجه به احساس نیاز شدید در کشور به طراحی و اجرای برنامه های پیشگیری و مراقبت از بیماری های عروق کرونر قلب یکی از گام های مهم، راه اندازی و اجرای ثبت داده ها در بیماران کرونری قلب است تا بتوان با مطالعه اطلاعات حاصل از این داده ها روند ابتلاء و درمان، بقا و مرگ را در این بیماران و همچنین استراتژی های تاثیرگذار و متناسب با نیاز کشور را به دست آورد.
تلاش برای گردآوری آمارهای معتبر درخصوص بیماری های غیرواگیر، اول بار در مورد سرطان ها آغاز شد و به ایجاد سیستم های ثبت سرطان منجر گردید. در حال حاضر برقرار نظام های ثبت به عنوان اقدامی اصولی برای کنترل بیماری های مزمن به شدت مورد تاکید است.
هدف از مطالعه حاضر ارزیابی امکان اجرا و رسیدن به یک روش استاندارد برای جمع آوری داده های مربوط به انفارکتوس قلبی در کشور بوده است به نحوی که بتوان از اطلاعات آن برای تجزیه و تحلیل اپیدمیولوژیک و پایش این عارضه استفاده نمود.
به این منظور تاریخچه نظام های ثبت و روش های مختلف به کار گرفته شده در جهان و ایران مورد بررسی قرار گرفت سپس با ارزیابی داده هایی که می تواند به رسیدن به اهداف برنامه بیانجامد طبق نظر کارشناسان و مستندات موجود و از همه مهم تر قابلیت اجرایی در نظام سلامت کشور، پرسشنامه مقدماتی ثبت موارد انفارکتوس در بخش های مراقبت های قلبی بیمارستان های کشور تهیه گردید و با اجرای یک مطالعه پایلوت به شکل محدود، قسمتی از تصحیحات لازم برای آن صورت پذیرفت و دستورالعمل نحوه ثبت داده ها نیز تدوین گردید.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):