نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی شیوع و برخی از عوامل موثر بر عمل سزارین در زنان اول زا در زایشگاه های تهرانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم بهداشتی (گزارش طرح های مصوب داخلی) 

گروه پژوهشی: بهداشت مادر و کودک

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1379

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66480804- 9-66951877-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 51، کدپستی: 1315795795، صندوق
 

چکیده:

خلاصه فارسی :  این مطالعه به روش مقطعی (Cross Sectional) در هشت زایشگاه شهر تهران (دو بیمارستان خصوصی و شش بیمارستان دانشگاهی) برای تعیین شیوع عمل سزارین در زنان اول زا و عوامل موثر بر آن، در سال 1378 به اجرا درآمد. داده ها از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه با مادر در اولین فرصت ممکن پس از زایمان جمع آوری گردید.
طول مدت بستری 5874 زایمان، 2120 (
%36.1 درصد) مورد در زنان اول زا ثبت گردید. شیوع عمل سزارین در کل 26 درصد و در زنان اول زا 26.8 درصد بود. شیوع عمل سزارین در بین بیمارستان های تحت بررسی اختلاف معنی دار آماری را نشان می داد (P=0.000).
بالاترین شیوع، مربوط به بیمارستان های خصوصی (
78.5 تا 87.4 درصد) و در بیمارستانهای دانشگاهی بین (14.6 تا 39.2 درصد) بود. اشتغال، میزان سواد مادر و وضعیت اجتماعی و اقتصادی بالا با افزایش شیوع عمل سزارین ارتباط معنی دار آماری را نشان می دادند (P=0.000). نتایج مطالعه نشان می دهد عمل سزارین ورای الزامات پزشکی به صورت گزینه ای انتخابی توسط خانواده هایی که توانایی پرداخت هزینه آن را دارند، درخواست می شود.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):