نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت سیستم گرمایش به روش تابشیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی 

گروه پژوهشی: مهندسی مکانیک

پژوهشگران: 
لاهیجانی مهراب (مسئول طرح)
عمیدپور مجید (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1383

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

- نمونه سازی


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 4702533-4702488-4705836-0261

نشانی سازمان مجری: کرج، کیلومتر 15اتوبان قزوین، سه راهی سوپا، بلوار کاوش، مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی، صندوق پست
 

چکیده:

احتراق نخستین منبع کاربردی انرژی است که بشر بدان دست یافته است. احتراق گذشته از دادن گرما و نور، گستره خوراکیهایی که بشر می توانست گوارش نماید را گسترش بخشیده و وی را توانا ساخته تا فلزات را به کار گیرد. امروزه نیز 95 درصد انرژی جهان از راه احتراق تامین می شود. با وجود پژوهشهای روزافزون برای دست یابی به انرژی های جانشین، انرژی حرارتی همچنان در صدر قرار دارد.
از آنجا که ذخیره سوختهای فسیلی رو به پایان است. می بایست به جای سوزاندن، آنها را به فرآورده های با ارزش افزوده بسیار بالا تبدیل کرد. در ضمن این گونه سوختها پیوسته گرانتر می شوند و ناگزیر به منابع دیگر باید روی آورد که دسترسی به آنها دشوار است. از این رو فرآیندهای احتراق و جذب انرژی تولید شده باید با حداکثر راندمان ممکن صورت پذیرد. از سوی دیگر احتراق برمحیط زیست اثرات زیان آوری برجای می گذارد. بنابراین لازم است این گونه پیامدها به کمترین میزان خود برسند.
موارد فوق به صورت مدون و مقنن در قالب قانون برنامه توسعه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در فصل پانزدهم ماده 121 بند الف آورده شده و طی آن دولت ملزم به اعمال صرفه جویی انرژی و حفاظت از محیط زیست شده است ]1[.
مبنای الزامات فوق
، طراحی و ساخت دستگاه گرمایش از طریق امواج الکترومغناطیسی (تابشی) در دستور کار قرار گرفته است.
هرچند پایه گذاری مبانی علمی انتقال حرارت به روش تابش سابقه دیرینه دارد و توسط دانشمندانی نظیر بولتزمن، پلانک، وین و فوریه فرموله شده است. اما انتقال حرارت برای اولین بار در سال 1930 برای خشک کردن رنگ خودرو به کار رفت و سپس با توجه به مزیت های آن در جنگ جهانی دوم برای مقاصد نظامی مورد استفاده واقع گردید. پس از جنگ به علت مشکلات ناشی از آن، آهنگ رشد تحقیق و استفاده از این روش کند شد و در اوایل دهه 70 میلادی پس از اولین شوک نفتی، آهنگ رشدی با شیب زیاد را تجربه کرد که اکنون نیز ادامه دارد، اما با این تفاوت، که این بار الزامات زیست محیطی محرک این آهنگ سریع است. لذا،
هدف طرح حاضر کاهش مصرف انرژی در واحد زمان و به تبع آن کاهش آلودگی محیط زیست می باشد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):