نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی روشهای مختلف تولید اتیلن گلیکول و انتخاب بهترین روشگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  1388-08-08

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

اتیلن گلیکول در ایران مصارف متعدد و متنوعی دارد از جمله به مقدار بسیار زیاد در کارخانه پلی اکریل اصفهان در تهیه نخ های پلی استر بکار می رود. همچنین بمیزان زیادی در سراسر کشور بعنوان ضدیخ مورد استفاده قرار می گیرد. از طرفی این ماده تولید داخلی نداشته و تماما از کشورهای خارج خریداری میشود و هر ساله مقادیر زیادی ارز جهت خرید این ماده از کشور خارج می گردد. با توجه به موارد فوق الذکر تصمیم گرفته شد که در این طرح بطور کلی مطالعاتی بر روی اتیلن گلیکول و روش های تولید آن صورت گرفته تا با توجه به این اطلاعات زیاد در نظر گرفتن مواد اولیه موجود، تکنولوژی تولید، جنبه های اقتصادی و دیگر موارد بتوان روش مناسبی برای تولید این ماده در کشور انتخاب نمود. در این فصل بعد از اشاره کوتاه به تاریخچه تولید این ماده در جهان، مروری اجمالی بر روی خواص فیزیکی و شیمیایی آن خواهد شد. بدنبال آن آمار واردات آن از تولید کنندگان خارجی طی جداولی گزارش میشود و در انتها موارد مصرف این ماده ارزشمند در صنایع مختلف کشور مورد اشاره قرار می گیرد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):