نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مطالعه قارچ عسلی در اصفهان شناسایی مناطق، خسارات و عوامل موثر در شدت بیماری زاییگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  معاونت پژوهش و فنآوری (دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1363

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66466569-66404249-66465036-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، نبش خیابان فخررازی، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، طبقه 5
 

چکیده:

موضوع مورد بحث ما در این رساله، یک قارچ پارازیت است و مطالعه در مورد یک بیماری، از میلیونها بیماری و آفتی است که در طبیعت وجود دارد و همین بیماری ها و آفات هستند که از ابتدا تا کنون یکی از مشکلات بشر بوده و هست.
امروزه و همچنین در گذشته، آفات مطالعه شده اند و راه مبارزه و مقابله با آنها کم و بیش تعیین شده ولی به یک نکته بسیار مهم، در این زمینه خیلی کم توجه شده و یا لااقل در دنیای علم از آن کمتر صحبتی به میان آمده است، و شاید دانشمندان علوم تجربی اصلا این موضوع را از وظایف خود نمی دانند و آنرا بعهده فلاسفه و فلسفه می گذارند؛ ولی چه خوب بود که علم و فلسفه تواما مسایل و پدیده های جهان را پاسخگو می شدند، و در کنار موسسات تحقیقاتی مراکزی هم برای تامل و تفکر چرا و برای چه وجود داشت.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):