برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی توسعه کاشت و ازدیاد گیاه باریجهگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  معاونت پژوهش و فنآوری (دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: کشاورزی و منابع طبیعی

پژوهشگران: 
احمدی علیرضا (مسئول طرح)
عوده محمدعلی ساجد (همکار طرح)
طلایی رویا (همکار طرح)
عبادی علی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تابستان 1370

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

یک مقاله تحت عنوان «ازدیاد گیاه باریجه» تهیه و در اولین سمینار گیاهان دارویی ایران ارائه شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66466569-66404249-66465036-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، نبش خیابان فخررازی، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، طبقه 5
 

چکیده:

گیاه «باریجه» (Ferula Gummosa Bioss) گیاهی چند ساله و دارای ویژگی های خاص رویشی و اکولوژیکی است. با توجه به محدودیت های جوانه زنی بذرهای این گیاه و به منظور تکثیر آن از روش کشت بافت استفاده گردید. به منظور تولید «کالوز» از بافت های این گیاه، محیط های کشت و شرایط مقطعی مورد بررسی قرار گرفت و بافت ناحیه مریستمی و جوانه های جانبی که به مدت 5 دقیقه در محلول 5% «هیپوکلریت سدیم» ضدعفونی شده بودند در شرایط محیطی با حرارت 20-24oC و رطوبت نسبت 75% - 71.5% و 16 ساعت روشنایی با شدت نور 300 لوکس بر سانتی متر مربع در محیط های MPR و MMS حاوی هورمون های ثباتی .D2.4 و BAP به خوبی رشد یافت و تکثیر گردید و بافت «کالوس» تولید نمود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):