نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

فرایند تحلیل سلسله مراتبی و کاربردهای آنگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه تکنولوژی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
رحمانی مرتضی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهار 1384

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66043905-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف خیابان شهید قاسمی، پلاک 79 صندوق پستی: 686-13445
 

چکیده:

امروزه در علم مدیریت یکی از رایج ترین بحث ها، موضوع تصمیم گیری و چگونگی تبدیل مسایل کیفی به کمی است. تصمیمات حلقه اتصال افکار، منویات و عقاید با دنیای عملکرد است، بطور قطع دمیدن روح ریاضیات در کالبد مدیریت می تواند این حلقه اتصال را با نگاه علمی برقرار نموده و به تصمیم گیری مدیران، اطمینان، ارزش و پشتوان علمی قویتری بیافزاید.
با عنایت به ضرورت توجه علمی به موضوع تصمیم گیری، طرح حاضر تحت عنوان "فرایند تحلیل سلسله مراتبی و کاربردهای آن" در پژوهشکده توسعه تکنولوژی تعریف و در شاخه ریاضی جهاد دانشگاهی با کد
(1064-10) تصویب گردید. گزارش حاضر، نتیجه طرح مذکور در قالب پنج فصل به شرح فهرست پیوست آمده است. در خاتمه بر خود لازم می دانم از همکاران طرح آقای مصطفی زمانیان و سرکار خانم سادات ایزدی و همچنین خانم صبوره عبادتی تایپیست این گزارش تشکر نمایم.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):