برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

الکتروکاردیوگراف کامپیوتریگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آبان 1364

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 5-22439864-021

نشانی سازمان مجری: تهران، ولنجک، جنب بیمارستان طالقانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ساختمان شماره 2 جهاددانشگاهی
 

چکیده:

علایم حاصل از فعالیت های الکتریکی قلب را الکتروکاردیوگرام (ECG) و دستگاهی که قادر به ثبت این علایم باشد الکتروکاردیوگراف گویند.
هدف از انجام پروژه الکتروکاردیوگراف کامپیوتری ساخت وسیله ای است که بتواند پارامترهای پزشکی مورد نظر پزشک را محاسبه و آنها را بصورت چاپ شده در اختیار قرار دهد. این پارامترها اغلب با صرف دقت و نیز عدم دقت کافی توسط پزشک اندازه گیری میشود. حال آنکه دستگاه به سرعت و با دقت بالا قادر به انجام آن خواهد بود.
در مرحله بعدی پروژه دستگاه بایستی با ترکیب پارامترهای اندازه گیری شده بتواند بعضی از بیماریهای قلبی را نیز از روی سیگنال
ECG تشخیص دهد.
در این مقاله ابتدا مختصری به آناتوموفیزیولوژی قلب و منشا بوجود آمدن الکتروکاردیوگرام اشاره خواهد شد. سپس با نحوه دستیابی به این سیگنال از طریق الکترودهای پوستی و محل نصب الکترودها و کلا اشتقاق های الکتروکاردیوگرافی بالینی بحث خواهد شد در ادامه به مشخصات یک
ECG طبیعی و پارامترهای مورد نظر جهت اندازه گیری می پردازیم. و آنگاه بعد از این مقدمات طرح کلی سیستم مورد بررسی قرار گرفته و با شناسایی سیگنال های نامطلوب همراه ECG یک فیلتر دیجیتال جهت حذف آنها طراحی میگردد. در قسمت آخر مساله شناسایی شکل (Palterm Recignitien)، ECG و روش های مختلف بدست آوردن ریتم قلبی ارایه میگردد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):