نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تقویت کننده صدای قلبگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی تهران 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
نیک نامی مجید (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1388-08-08

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66405895-66404720-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان قدس، خیابان پورسینا، ساختمان آموزش، طبقه همکف، اتاق 101
 

چکیده:

یکی از اولین مشاهدات گزارش شده صداهای قلبی متعلق به ویلیام هاروی بود. وی نوشت "هنگامی که اسب آب می خورد، خیلی ساده است که ببینیم با هر عمل فروبردن آب از دهان به معده، صدایی ایجاد میشود و ضربان آن را میتوان دید و شنید. با حرکت قلب نیز، موقعیکه بخشی از خون از وریدها به شریانها منتقل میشود، ضربانی به وجود می آید که میتوان آنرا در قفسه سینه شنید."
این مشاهدات هاروی بلافاصله پذیرفته نشد. اما زمانی که لاینک (LAENNEC) در سال 1816 اولین گوشی را اختراع کرد، دیگر جایی برای سرسپرده ترین پیروان "اخلاط اربعه" نیز باقی نماند.
اختراع گوشی، این سمبل پزشکی، کاملا اتفاقی بود. روزی لاینک در میدان لوور قدم میزد. کودکانی را دید که دو سر چوب بلندی را به گوش خود چسبانیده اند و صدای ضربه های کوچک میله ای را که به یک طرف آن وارد میشود، در طرف دیگر گوش میدهند. آنا "به این فکر افتاد که از این وسیله برای مطالعه بیماریهای قلب استفاده کند. فردای آن روز در مطبش در بیمارستان نکر، ورقه کاغذی را برداشت لوله کرد و نخی به دور آن پیچید و لوله ای ساخت و آنرا روی قلب بیمار قرار داد. این بود اولین گوشی.
صدا و شنوایی: دستگاه شنوایی ارتعاشات هوا را که دارای تواتر و دامنه مناسبی باشد میشنود. تواتر و دامنه دو خصوصیت مهم صدا هستند. شنوایی را میتوان" قدرت در گرفتن تجزیه و تحلیل صداها تعریف نمود. دستگاه شنوایی انسان میتواند صداهایی با تواتر 20 الی 16000 در ثانیه را بگیرد و در تواتر بین 500 و 5000 که محدوده تواتر صدای انسان است، بیشترین حساسیت را دارد. برای آنکه صدایی با تواتر 100 سیکل در ثانیه براحتی صدایی با تواتر 1000 سیکل در ثانیه شنیده شود، باید 100 برابر قویتر باشد. اکثر صداهای قلب و عروق نزدیک حد تحتانی آستانه شنوایی انسان قرار دارند. %80 تواترهایی که صدای اول و دوم قلب را تشکیل می دهند، دارای فرکانس کمتر از 100 هرتز هستند. فرکانس صدای سوم و چهارم قلب از این حدود نیز کمتر است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):