نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

استخراج پکتین از پوست و تفاله مرکباتگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تجردی آزاده (مسئول طرح)
نعمتی سعید (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1388-08-08

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 22431934-22431939-021

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 371-19835
 

چکیده:

"هنری" در سال 1840 ثابت کرد که در میوه هایی که هنوز نرسیده اند، یک ماده نرم درون سلولی که در آب نامحلول است و مانند سلولز میباشد، وجود دارد که آن راپکتوز یا پروتوپکتین نامید و به عقیده او این ترکیب در جریان رسیدن میوه ها هیدرولیز شده و به پکتین تبدیل میشود، که در آب محلول است.
مواد پکتیکی که شامل گروهی از کربوهیدراتها هستند، به طور قابل ملاحظه ای در مواد غذایی که منشا گیاهی دارند یافت میشوند. در غشا میانی بین سلولها و احتمالا در دیواره سلولی وجود دارند. محصولات عمده در اثر هیدرولیز مواد پکتیک، "گالاکتورونیک اسید" و "متانول" میباشد.
بنابراین، مواد پکتیکی، دسته ای از کربوهیدراتها هستند که به طور قابل ملاحظه ای در بافتهای گیاهی، میوه ها و سبزیجات وجود دارند. در اثر هیدرولیز ماده ای به نام پروتوپکتین به دست می آید. از هیدرولیز کامل پکتین، گالاکتورونیک اسید، متانول و مقادیر کمی گالاکتوز و آرابینوز به دست می آید. بنابراین میتوان گفت که پکتین از یک سری واحدهایی به نام گلاکتورونیک اسید که به صورت زنجیر به هم پیوسته اند، تشکیل شده است. گروههای کربوکسیل هم به صورت آزاد و هم به صورت گروههای متیل استری شده، وجود دارند.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):