نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

پردازش تصویر و اجسام سه بعدیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: ریاضی کاربردی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  پاییز 1366

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

در مبحث طراحی مهندسی که در رشته های سازه و مکانیک و ... مورد مطالعه قرار می گیرد، مساله مشاهده واقعی تر جسمی که در ذهن طراح موجودیت پیدا کرده و بطور مقدماتی به ترسیم کشیده شده است بصورت اجتناب ناپذیری جلوه گر میشود. طراح سعی میکند که جسم سه بعدی را در ذهن خود ساخته و از ابعاد مختلف مورد مطالعه قرار دهد. در مهندسی سازه وقتی که صحبت از تحلیل سازه های مختلف از روش المانهای محدود پیش می آید، این مساله بسیار حساس تر از پیش خواهد بود.
حوزه نرم افزار مهندسی گروه ریاضی کاربردی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف در میان پروژه های مختلفی که در رابطه با گروههای مهندسی انجام داده است، توانست پروژه "پردازش تصویری اجسام سه بعدی" را با موفقیت به اتمام برساند.
جزوه حاضر مطالبی را که دانستن آنها برای استفاده کنندگان لازم تشخیص داده شده است را به خوانندگان ارایه میدهد. امیدواریم که زحمات کشیده شده مورد رضای حق تعالی قرار گرفته باشد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):