نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی عوامل دخیل در اختلالات گفتاری (علتیابی اختلالات گفتاری)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  معاونت پژوهش و فنآوری (دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
قربانی علی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1388-08-08

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66466569-66404249-66465036-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، نبش خیابان فخررازی، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، طبقه 5
 

چکیده:

مجموعه حاضر، حاصل تلاشی به منظور دستیابی به چگونگی شیوع اختلالات گفتاری و تعیین عوامل دخیل در آنهاست. این پژوهش که در جامعه دبستانی شهرهای استان هرمزگان صورت گرفته است، می تواند سرآغاز سلسله اقداماتی باشد که منجر به شناخت همه جانبه اختلالات گفتاری در سراسر میهن اسلامی شود.
آن هنگام که اقدام به اجرای این پژوهش شد، ضرورت آن آشکارا احساس می شد و پس از این نیز برای تکمیل اطلاعات لازم در این زمینه نیاز به تحقیقات بسیاری می باشد. تحقیقاتی که مطالب لازم و منطبق بر ویژگیهای جامعه ها را داشته باشد، بطوریکه مجبور نباشیم فقط به تحقیقات خارجی تکیه کنیم و برای تطبیق آن مسایل خویش را جرح و تعدیل آن بپردازیم.
از سوی دیگر این پژوهش به عنوان گامی نو و تازه، خالی از اشکال نبوده و با همه تلاشی که در جهت انجام صحیح آن مبذول شده است، بدون شک اشتباهاتی دارد که انشاا... با راهنمایی صاحبنظران در گامهای بعدی مرتفع خواهد شد.
نتایج این پژوهش در سه قسمت ارایه می شود:
ابتدا به شرح اطلاعات آماری مربوط به کل جامعه، جامعه نمونه و تعداد اختلالات مشاهده شده می پردازیم پس از آن آشنایی با اختلالات گفتاری و عوامل دخیل در آنها مورد بحث قرار خواهد گرفت. و در پایان براساس نتایج بررسی عوامل دخیل در اختلالات گفتاری، راههای پیشگیری توضیح داده خواهد شد.
در جریان این پژوهش که در بخش طرحها و تحقیقات جهاد دانشگاهی علوم پزشکی ایران انجام شده است، وزارت کشور، استانداری استان هرمزگان، فرمانداری شهرهای بندرعباس، بندر لنگه، میناب و قشم، همچنین مسوولان، معلمان و دانش آموزان آموزش و پرورش شهرهای یاد شده، همکاری صمیمانه نمودند. لذا مجموعه حاضر به عنوان سپاسگزاری به آنها و همه هموطنانی که در جهت خدمت به توسعه و خودکفایی علمی گام بر میدارند تقدیم می شود.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):