نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

فاز مطالعاتی ایجاد مقاومت موقت در زنبور عسل در برابر سمومگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: کشاورزی و منابع طبیعی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهار 1371

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

-1 اهمیت زنبور عسل
بطور کلی زنبورداری در تمام نقاط دنیا به استثنای مناطق قطبی و بیابانهای بسیار خشک و کویری وجود دارد که با توجه به شرایط آب و هوایی نقاط مختلف در حال حاضر نژادهای مختلفی از زنبور عسل پرورش داده می شود. اهمیت زنبور عسل در ازدیاد کمی و کیفی بسیاری از محصولات کشاورزی بر همگان روشن است. بسیاری از محصولات کشاورزی بطور مستقیم و یا غیرمستقیم در ارتباط با حشرات گرده افشان بخصوص زنبور عسل هستند. مطالعات علمی مبین آن است که حدود
1/3 موادی که در رژیم غذایی انسان بکار برده می شود، وابسته به عمل گرده افشانی حشرات می باشد که در بین آنها زنبور عسل رتبه اول را حایز است (2).
زنبور عسل علاوه بر عمل گرده افشانی منبع سرشار درآمد اقتصادی از نقطه نظر تولید عسل، موم، بره موم، ژله رویال و گرده می باشد، که معاش گروهی از جمعیت دنیا از این طریق تامین می گردد، بهمین لحاظ بهره برداری از زنبور عسل از دیرباز در بین مردم جهان متداول بوده و در سالهای اخیر اهمیت بسزایی یافته است، بطوری که آمار و ارقام نشان می دهد امروزه پرورش زنبور عسل نقش مهمی در اقتصاد کشورهای مختلف بازی می کند
(2).
سازمان ملل تولید جهانی عسل را در سال
1983 بالغ بر 887000 تن گزارش نموده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):