نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مطالعات توسعه صنعتی استان مازندرانگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان مازندران (گزارش طرح های دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  1376

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2253521-2253382-0151

نشانی سازمان مجری: بابل، ساری، وصال شیرازی، دانشکده بهداشت (سابق) جهاددانشگاهی،صندوق پستی: 1667-48175
 

چکیده:

اساس پیشرفت هر سیستم و در بعد وسیعتر، هر کشوری منوط به برنامه ریزی دقیق و حساب شده ای است که در یک زمانبندی معینی، سمت و سوی آن سیستم را تعیین می کند. عقب ماندگی هر کشور، به نبودن امکانات در آن کشور و عدم وجود منابع طبیعی نیست. توسعه کشور وقتی امکانپذیر است که نهادهای مختلف آن ظرفیت توسعه و رشد را داشته باشد. این سودای پیشرفت را در سر داشته باشد و در این راه گامهای مهمی بردارد.
برنامه ریزی، مهمترین عامل در پیشرفت همه جانبه یک کشور است. برنامه ریزی باید دقیق، صحیح و مبتنی بر آمار و اطلاعات باشد. عصر امروز، عصر انفجار اطلاعات است. جمع آوری دقیق اطلاعات، تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی دقیق آن، تضمین بقای هر سیستمی است.
استان مازندران، با ویژگیهای خاصی که دارد، از نظر صنعتی پیشرفتی نکرده است و جا دارد تا در زمینه ایجاد و توسعه صنایع هماهنگ با شرایط اقلیمی آن اقدام گردد.
جهاد دانشگاهی مازندران با توجه به اهمیت برنامه ریزی، سعی در انجام طراحی تحت عنوان مطالعات توسعه صنعتی استان نموده است. امید است اطلاعات و تحلیلی که ارایه می شود، راهگشای بعضی از مشکلات موجود باشد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):