نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی تاثیر نحوه فرآیند و سطوح مختلف پودر پر در جیره جوجه های گوشتیگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: کشاورزی و منابع طبیعی

پژوهشگران: 
شیوازاد محمود (مسئول طرح)
اسکندری نسب مرادپاشا (همکار طرح)
آشتیانی سیدرضا (همکار طرح)
قاسمی تقی (همکار طرح)
رکنی حسن (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تابستان 1368

کارفرما: جهاددانشگاهی تهران

خروجی طرح: 

اطلاعات لازم جهت تهیه جیره غذایی جوجه های گوشتی با استفاده از پودر پر قابل ارائه می باشد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

با رشد سریع جمعیت بویژه در کشورهای عقب افتاده تامین پروتئین حیوانی مورد نیاز از اهمیت ویژه ای برخوردار می گردد. با توجه به سیر تخریبی مراتع در کشور، امکان تامین پروتئین حیوانی به تنهایی از طریق گوشت قرمز و شیر فراهم نبوده و از طرفی با توجه به ویژگیهای مصرف گوشت طیور، سیستم تولید آن و امکان بازگشت سرمایه در زمان کوتاهتر و سایر ویژگیها توجه و مطالعه هر چه بیشتر در زمینه پرورش طیور بویژه جوجه گوشتی ضروری می باشد با عنایت به رشد سالانه جمعیت کشور که در سالهای اخیر به مرز 3.8 درصد رسیده است و بالاترین نرخ رشد در جهان گزارش گردیده تامین پروتئین حیوانی از منابع سریع الوصول نظیر پرورش نیمچه های گوشتی از اهمیت خاصی برخوردار است.
از آنجا که بطور متوسط
70-75 درصد کل هزینه مرغداری مربوط به هزینه خوراک می باشد و سهم زیادی از این مقدار را هزینه تامین پروتئین جیره غذایی تشکیل می دهد (امانلو، (1372 اهمیت تامین پروتئین غذایی به ارزانترین و سهل الوصولترین شکل آشکار گردیده و استفاده از پر و فرآیند آن جهت تولید پودر پر قابل مصرف در جیره نیمچه های گوشتی از ضرورت خاصی برخوردار می گردد.
-2 بررسی منابع
استفاده بهینه از ضایعات کشتارگاههای طیور علاوه بر اینکه در حفظ سلامت محیط زیست و دفع مناسب آنها و به دنبال آن ایجاد منابع درآمد می باشد تامین بخش مهمی از مواد خوراکی حیوانات را نیز به عهده دارد. این ضایعات که شامل امحا و احشا ... سر و گردن و پا، خون و پرطیور می باشند حدودا
25 درصد وزن زنده طیور را تشکیل می دهند. با توجه به آمار شرکت سهامی تهیه و توزیع علوفه در مورد تعداد جوجه گوشتی و تخمگذار پرورش یافته در سطح کشور که رقمی معادل 400 میلیون قطعه در سال می باشد ضایعاتی معادل دویست میلیون کیلو تولید می گردد که سهم پر در این ضایعات حدود هیجده میلیون کیلو می باشد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):