نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مطالعات توسعه صنعتی استان آذربایجان غربیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان آذربایجان غربی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  تابستان 1375

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3468618-0441

نشانی سازمان مجری: ارومیه، خیابان شهید بهشتی، دانشگاه ارومیه، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 165، کدپستی: 57135
 

چکیده:

«مطالعات توسعه منطقه ای» یکی از مباحث اصلی «برنامه ریزی توسعه اقتصادی» است و شامل تحقیقات و مجموعه تصمیماتی می شود که از داخل یا خارج منطقه اتخاذ شده و میتواند به رونق منطقه منجر شود.
«برنامه ریزی توسعه منطقه ای» را میتوان یک زیر سیستم از «برنامه ریزی کلان توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور» دانست که براساس مطالعات و امکانات و اصولا مزیت های نسبی یک منطقه انجام می شود و معمولا بایستی با «برنامه ریزی ملی» هماهنگ و همگون باشد.
«برنامه ریزی منطقه ای» جهت دستیابی به توسعه ای موزون برای تعادل بخشی سرزمین از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و بطور کلی این برنامه ریزی در پی تحرک و پخش جمعیت و اشتغال، ارتباطات تنگاتنگ اقتصادی اجتماعی، امکانات اوقات فراغت، شبکه های ارتباطی بین منطقه ای و همچنین درصد ایجاد تعادل بین جریانهای جمعیتی و اشتغال در درون یک منطقه و سایر مناطق بر اساس تصمیم گیریهای دولت میباشد.
شایان ذکر است منظور و هدف از مطالعات منطقه ای نیز یافتن تواناییها و میزان ظرفیت هر منطقه جهت رشد و توسعه بوده و از این نظر تشخیص چگونگی توزیع فعالیتهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح منطقه و مطالعه و شناخت آنها از ضروریات می باشد.
اصول و چهارچوب مطالعات برنامه ریزی منطقه ای و شناخت امکانات تقریبا از همان اصول مطالعات کلان پیروی میکند. ذیلا بطور خلاصه سرفصل هایی که در این پروژه «با تاکید بر بخش صنعت» و نیز فهرست وار زیر بخشهای هر فصل که مورد مطالعه قرارگرفته است درج و متذکر میگردد که مجموعه پروژه مشتمل بر
5 فصل و زیربخشهای متعددی است که توسط متخصصین رشته های مختلف و کارشناسان اداره کل صنایع استان با انجام ماهها تحقیق و بررسی تهیه و ارایه گردیده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):