برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

دستگاه تعیین کننده نوع و محل خرابی کابلهای مخابراتی به روش دیجیتالی با قابلیت برنامه ریزیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  معاونت پژوهش و فنآوری (دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
ملک محمد رسول (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1367

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66466569-66404249-66465036-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، نبش خیابان فخررازی، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، طبقه 5
 

چکیده:

اصولا روشهای اندازه گیری به چهار دسته تقسیم میشوند، که نوع اول آنها روش انحرافی است که متداول ترین روش و قدیمی ترین سبک اندازه گیری است مثل دستگاههای اندازه گیری الکترودینامیکی، فرودینامیکی، الکترواستاتیکی و ... که اساس کار آنها بر مبنای تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی مکانیکی و بالاخره انحراف عقربه دستگاه تابعی از کمیت مورد نظر و مورد اندازه گیری است.
روش دوم روش مقایسه ای است که کمیت مورد اندازه گیری با کمیات همجنس خود مقایسه میگردد و با استفاده از روابطی که بر آن سیستم حاکم است کمیت مجهول بدست می آید. در این روش میتوان از پل های اندازه گیری وتسون، پل های اندازه گیری تامسون، پل های اندازه گیری ظرفیت الکتریکی، پل های اندازه گیری خاصیت القایی متقابل، پل های اندازه گیری ضریب القایی و ... نام برد.
روش سوم متد الکترونیکی است. مانند انواع اسکوپ ها و دستگاههای مشابه، که سیگنالهای الکتریکی رویت شده و خصوصیات آنها از روش شکل موج مربوطه اندازه گیری میشود.
روش چهارم متد دیجیتالی است که با تکنیک پیشرفته مدارهای انتگره شده یعنی آی سی ها و مایکروپروسسورها براحتی مقادیر اندازه گیری شده روی صفحه مربوطه به شکل اعداد ریاضی بیان میشوند که این روش در آینده جایگزین همه روشهای قبلی خواهد شد. زیرا دستگاههای دیجیتالی کم حجم تر، ارزانتر، کم مصرف تر و ... هستند.
در اندازه گیری کمیات مربوط به خطوط و کابل های مخابراتی تاکنون فقط روش مقایسه ای بکار رفته است و در این روش که به متد سیستماتیک مشهور است از پل های اندازه گیری استفاده میکنند و البته از روش دیگری نیز نامبرده میشود که در این روش یک سیگنال الکتریکی شناخته شده در خط فرستاده می شود و در اثر برخورد با محل خرابی سیگنال برگشت میکند و از مقایسه دو سیگنال رفت و برگشت و داشتن زمان رفت و برگشت و با استفاده از رابطه
X(t)=V(t).t و داشتن سرعت انتشار موج میتوان محل خرابی را محاسبه نمود. که در این روابط X(t) عبارتست از مسافت، که بر حسب متر میباشد و V(t) عبارتست از سرعت انتشار موج که بر حسب متر بر ثانیه است و t کل زمان رفت و برگشت موج است که بر حسب ثانیه است. آنچه که از روی صفحه اسکوپ اندازه گیری می کنند زمان t است که کل زمان رفت و برگشت موج بوده و سرعت انتشار موج هم که مشخص است. (V=3×108 m/s) و از رابطه فوق مقدار X(t) که در واقع مجموع مسافت های رفت و برگشت است بدست می آید. و محل خرابی کابل فوق از نقطه اندازه گیری برابر X(t)/2 خواهد بود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):