نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

احداث بزرگترین بانک نشاء برنج در استان مازندران در راستای توسعه و ترویج مکانیزاسیون کشت برنج، کاهش هزینه تولید و قیمت تمام شده آنگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان مازندران (گزارش طرح های مصوب داخلی) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
مهدوی فرشته (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1388-08-08

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2253521-2253382-0151

نشانی سازمان مجری: بابل، ساری، وصال شیرازی، دانشکده بهداشت (سابق) جهاددانشگاهی،صندوق پستی: 1667-48175
 

چکیده:

اکوسیستم های طبیعی و فرایندهای آن در بعضی از موارد به دلخواه انسان و نیازهای او به پیش نمی روند و در بسیاری از مواقع کند و بطئی می باشند. یکی از راههای مناسب سازی و تحت کنترل درآوردن این فرایندها استفاده از مکانیزاسیون است. در دو دهه اخیر تلاشهای زیادی در ایران در جهت بکارگیری ماشین آلات در کشت برنج صورت گرفته است اما یکی از علتهای اصلی عدم استمرار و ادامه از ماشینهای کشت برنج، مشکل تهیه نشا و پرورش آن بوده است. بطوریکه وجه تمایز اصلی کشت مکانیزه و سنتی برنج در پرورش نشا، نشاکاری و برداشت می باشد که در سیستم مکانیزه، ماشین جایگزین نیروی انسانی در این مراحل شده است. هدف کشت مکانیزه برنج کاهش صعوبت کاری، نشاکاری منظم و هندسی به نحوی که تراکم مطلوب بوته در واحد سطح تامین شود، افزایش عملکرد و رسیدن به مدیریت کلان می باشد. از این رو با مدنظر قرار دادن اهداف و ضرورتهای ذکر شده فوق طرح پژوهشی با عنوان «ایجاد بزرگترین بانک نشا در استان مازندران در راستای توسعه کشت مکانیزه برنج» در مزرعه تحقیقاتی جهاد دانشگاهی واحد مازندران به اجرا در خواهد آمد که با اجرای طرح فوق و ترویج آن در روستاهای مختلف استان مازندران می توان شالیکاران استان را تشویق به کشت مکانیزه برنج نمود که نتایج بسیار پرباری را به دنبال خواهد داشت.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):