نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

جایگاه داستان سرایی و شعر و نمایش در فرهنگ جوانان مازندرانیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان مازندران (گزارش طرح های مصوب داخلی) 

گروه پژوهشی: مطالعات فرهنگی

پژوهشگران: 
تقوی سیده زینت (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1388

کارفرما: سپاه کربلای استان مازندران

خروجی طرح: 

ارائه پیشنهاداتی به سپاه کربلای استان جهت برنامه ریزی


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2253521-2253382-0151

نشانی سازمان مجری: بابل، ساری، وصال شیرازی، دانشکده بهداشت (سابق) جهاددانشگاهی،صندوق پستی: 1667-48175
 

چکیده:

اهداف: - بررسی جایگاه شعر، داستان و نمایش در فرهنگ جوانان مازندرانی.
- بررسی میزان استفاده از عناصر فرهنگ بومی و محلی در شعر، داستان و نمایش مازندرانی.
مراحل طی شده و روش های اجرایی: روش پژوهش کتابخانه ای و پیمایشی بوده است که برای انجام آن از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. نمونه آماری این پژوهش را 400 نفر از جوانان استان مازندران تشکیل می دهند.
نتایج طرح: نتایج بررسی نشان داده است که از دیرباز داستان و شعر در میان مردم مازندران محبوب بوده است و در شب نشینی های خود از آن بهره می جسته اند. استفاده از شعر و موسیقی و نمایشهای محلی در اعیاد باستانی و مذهبی، در سفرهای زیارتی و در مراسم بومی و محلی از گذشته های دور مرسوم بوده است. در حال حاضر جوانان مازندرانی نیز به داستان و شعر علاقه وافر دارند. البته اکثر پاسخگویان کمتر فرصت خواندن شعر و داستان دارند. عناصر بومی بررسی شده در اشعار و داستانها و نمایشهای مازندرانی عبارتند از: زبان طبری، ضرب المثل ها، باورهای عامیانه، گاهشمارهای طبری، ترانه ها (دوبیتی های) مازندرانی، موسیقی مازندرانی و عناصر دیگر که مربوط به مشاغل مختلف دامداری و کشاورزی است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):