نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

نیازسنجی، اثربخشی و آسیب شناسی جشنواره ها اعم از شعر،سرود و تئاتر و هنرهای تجسمیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان مازندران (گزارش طرح های مصوب داخلی) 

گروه پژوهشی: مطالعات فرهنگی

پژوهشگران: 
کلانتری علی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1388

کارفرما: سپاه کربلای استان مازندران

خروجی طرح: 

ارائه پیشنهاداتی به سپاه کربلای استان جهت برنامه ریزی


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2253521-2253382-0151

نشانی سازمان مجری: بابل، ساری، وصال شیرازی، دانشکده بهداشت (سابق) جهاددانشگاهی،صندوق پستی: 1667-48175
 

چکیده:

اهداف: - نیازسنجی جشنواره ها در استان مازندران.
- بررسی میزان اثربخشی جشنواره های استان مازندران.
- آسیب شناسی جشنواره های استان مازندران.
مراحل طی شده و روش های اجرایی: روش پژوهش پیمایش بوده است که برای انجام آن از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. نمونه آماری این پژوهش را 400 نفر از جوانان استان مازندران تشکیل می دهند.
نتایج طرح: نتایج بررسی نشان داده است که از دیدگاه اکثر پاسخگویان زمان جشنواره های شعر، سرود، تئاتر و هنرهای تجسمی مناسب نبوده است. علت عدم حضور پاسخگویان در این جشنواره ها عبارتست از: تکراری بودن برنامه ها و عدم اطلاع از زمان و مکان برگزاری مراسم. مهمترین نقطه قوت این برنامه ها سخنران مناسب و مهمترین نقطه ضعف آن تزیین نامناسب سالن و عدم اطلاع رسانی مناسب بوده است. در نهایت پیشنهاداتی برای بهتر برگزار شدن جشنواره ها در سطح استان ارایه شد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):