نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت دستگاه معاینه چشم، گوش و حلقگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهمن 1372

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

یکی از اهداف اساسی و اولیه در تاسیس و راه اندازی حوزه اپتیک گروه فیزیک جهاد دانشگاهی صنعتی شریف کسب تواناییهایی لازم برای طراحی و ساخت سیستمهای اپتیکی مورد نیاز جامعه می باشد. از مراحل و لوازم اصلی و مقدماتی این هدف یکی آشنایی و تسلط بر طراحی اپتیکی و دیگری بهره وری از تجهیزات و دانش فنی مورد نیاز در ساخت اپتیکی می باشد.
با تلاش پرسنل این حوزه میتوان ادعا نمود که این دو هدف بمیزان نسبتا قابل قبولی تحقق یافته گرچه باید اذعان شود هنوز تا آنچه باید باشد فاصله بسیار داریم. در بخش طراحی با انجام طرح تحقیقاتی "طراحی اپتیکی" ضمن آشنایی با مبانی اپتیک سیستمهای اپتیکی نظیر محاسبه و رفع انواع بیراهیها، اصول طراحی یک سیستم نیز مورد بررسی قرار گرفته و پیشرفتهایی در این زمینه حاصل شد. در بخش ساخت نیز پس از راه اندازی کارگاه اپتیک این حوزه مسایل و معضلات موجود در ساخت عناصر و قطعات اپتیکی گوناگون با دقتهای بالا بتدریج مطرح و تواناییهای مربوطه در ساخت آنها کسب گردید. ذکر این نکته هم الزامی است که اولا تمام جنبه های فعالیت یک مرکز اپتیکی به دو بخش گفته شده محدود نمی گردد و ثانیا مراحل و مسایل مجهول بسیاری در هر یک از دو بخش فوق الذکر وجود دارند که بیاری خدا و با برنامه ریزی دقیق دور از دسترس نخواهند بود.
بهر حال یکی از زمینه های بکر و واجد اهمیت در سیستم های اپتیکی، سیستم های رایج در حرفه پزشکی می باشند که از آن میان دستگاه معاینه چشم، گوش و حلق معمول ترین آنها می باشد. طرح طراحی و ساخت دستگاه مزبور در راستای هدف فوق الذکر و بمنظور کاستن از میزان وابستگی در این وسیله مهم حیاتی در حرفه پزشکی توسط حوزه اپتیک آماده پس از تصویب به مرحله اجرا درآمده است. در این طرح پس از شناخت و تحلیل سیستم اپتیکی و بررسی چند نمونه رایج اقدام به طراحی یک سیستم با وسیع ترین کاربرد و ساده ترین طرح و امکانات لازم برای تولید انبوه احتمالی شده است.
امید است که اجرای این طرح در کنار دیگر طرحهای تحقیقاتی و فعالیتهایی این حوزه قدمی هر چند کوچک در سیر کسب استقلال و خودکفایی باشد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):