نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مطالعه پیرامون تولید نیتریت سدیمگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  پاییز 1369

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

بدنبال اعلام موضوع "تهیه نیتریت سدیم" بعنوان یک طرح تحقیقاتی در سال 1367 توسط وزارت صنایع، در واحد مهندسی شیمی جهاد صنعتی اصفهان پیش طرحی برای بررسی تولید این ماده تنظیم شده و با مدتی تاخیر به دفتر مرکزی جهاد ارسال گردید. تصویب این پیش طرح به ارایه دلایل کافی بر لزوم انجام آن موکول شد. در سال 1369 پس از اینکه وزارت صنایع امکان اعطای موافقت اصولی برای تولید نیتریت سدیم را اعلام نمود پیش طرح فوق مجددا مطرح گردید و فاز اول آن به تصویب رسید.
این فاز شامل چهار قسمت زیر است:
-1 مطالعات اولیه و جمع آوری اطلاعات کلی در مورد فرآیندهای مختلف تولید نیتریت سدیم
-2 بررسی فرآیندهای مختلف و انتخاب فرآیند ارجح از لحاظ صنعتی با توجه به امکانات داخلی
-3 بررسی امکانپذیری فرآیندهای منتخب به انضمام مطالعات بازرگانی و بررسیهای بازار
-4 جمع آوری اطلاعات برای اجزا فرآیند منتخب
مدت انجام این فاز چهار ماه و نیروی لازم
6 نفر در نظر گرفته شد.
گزارش موجود حاصل انجام این فاز است که در تنظیم آن سعی شده حتی الامکان تمام موارد چهارگانه فوق در برگرفته شود.
در ابتدا اطلاعاتی راجع به خواص فیزیکی و شیمیایی نیتریت سدیم ارایه شده و در مرحله بعد فرآیندهای مختلف تولید این ماده اعم از آزمایشگاهی و صنعتی ذکر گردیده است. لازم به تذکر است که برای جمع آوری اطلاعات در رابطه با این فرآیندها از منابع مختلف استفاده شده و در رابطه با اکثر فرآیندها اطلاعات قابل حصول اندک بوده است.
مرحله بعد بررسی اقتصادی این فرآیندها و انتخاب فرآیند مناسب است. برای مقایسه روش انتخاب شده که با توجه به اطلاعات کم موجود برای فرآیندهای مختلف بتوان نسبتا رضایت بخشی بدست آورد.
بدنبال انتخاب فرآیند مناسب، طراحی اولیه ای به منظور برآورد اقتصادی یک واحد تولید این ماده با مقدار تولید سالانه مشخص انجام گرفته و در نهایت قیمت محصول این واحد ارایه شده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):