نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

گزارش طرح مطالعه و بررسی سیستمهای مختلف تهیه کمپوست و انتخاب مناسبترین آنهاگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
طالب ناصر (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1372

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

با پیشرفت تکنولوژی، رشد جمعیت، توسعه جوامع شهری و نیز بهبود وضع زندگی در سالهای اخیر، مصرف مواد بصورت فزاینده ای روبه گسترش بوده و این خود موجب تولید روزافزون زباله های صنعتی و شهری (خانگی) گردیده است.
پیشرفت تکنولوژی باعث شده است که با بکارگیری آخرین یافته های علمی و فنی، دستیابی به زندگی مطلوب همراه با حداکثر رفاه برای مردم فراهم گردد، اما این پیشرفت صنعت در بسیاری از موارد موجب تقابل با محیط زیست شده است.
 
بدیهی است در صورت بی توجهی به کنترل و یا دفع صحیح هر یک از مواد زائد تولیدی، خسارات جبران ناپذیری را به خود و یا به نسل آینده وارد خواهیم نمود.
اهمیت دفع بهداشتی زباله ها هنگامی بر همگان روشن خواهد شد که خطرات ناشی از آن بخوبی شناخته شوند. زباله ها نه فقط موجب شیوع بیماری ها، تعفن و زشتی مناظر می گردند، بلکه می توانند با آلوده کردن خاک، آب و هوا، خسارات زیست محیطی فراونی ببار آورند. به همان اندازه که زباله ها متنوعند، خطرات ناشی از مواد ترکیب دهنده آنها نیز می توانند متفاوت باشند.
جمع آوری، حمل و نقل و آخرین مرحله دفع این مواد باید بطریقی باشد که تاثیرات خطرات ناشی از آنها، در سلامتی انسان به حداقل ممکن کاهش یابد.
در وضعیت کنونی کشور صرف نظر از چند شهر، در بسیاری از شهرها حتی ساده ترین روش دفع زباله یعنی دفن بهداشتی، انجام نشده و زباله های شهری و صنعتی بصورت روباز و اغلب در اماکن عمومی و یا فضاهای اطراف شهر انباشته می شوند.
متاسفانه با وجودیکه تاثیرات سوء ناشی از عدم کنترل زباله و همچنین اهمیت اقتصادی در استفاده مجدد از آن همواره بر همگان روشن بوده، طی سالهای گذشته اقدامات چندان موثری در این زمینه انجام نگرفته است. بدیهی است رفع معضل فعلی در مرحله نخست بستگی به همکاری قاطبه مردم داشته و در مرحله بعد مستلزم یک سلسله مطالعات اساسی و برنامه ریزی دقیق است که باید بر اساس شرایط ویژه کشور و نیازهای موجود تدوین و به اجرا در آید.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):