نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی کوره های قوس الکتریک و طراحی و ساخت کوره قوس الکتریک تکفاز (قسمت اول و دوم)گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد علم و صنعت 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  اسفند 1368

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2-77455001-021

نشانی سازمان مجری: تهران، نارمک، خیابان فرجام، خیابان خاور، مقابل دانشگاه علم و صنعت، پلاک 166
 

چکیده:

الکترومتالورژی چیست؟
الکترومتالورژی شاخه ای از مهندسی است که با تولید فلزات از اکسیدهای آنها و ساخت فولادها و آلیاژهای مختلف بوسیله انرژی الکتریکی بعنوان منبع گرمایی، سروکار دارد.
استفاده از انرژی الکتریکی به جای سوختهای معدنی برای تولید حرارت و گرما، امکان دستیابی به دماهای بالا و طراحی تحت دمای معین را فراهم می آورد و اینهاست که باعث برتری کوره های الکتریکی بر دیگر انواع دستگاههای ذوب می شود.

جریان الکتریکی قادر به تمرکز حرارت می باشد. در یک فضای بسته هیچ گونه تلفات انرژی بواسطه انتقال گرما از سوختن ماده سوختنی وجود ندارد و به انرژی برای گرم کردن ماده سوختنی برای رسیدن به دمای اشتعال نیازی نیست. حرارت الکتریکی امکان صعود سریع دما را فراهم می سازد و می توان آنرا بآسانی کنترل نمود. چون تولید حرارت و گرما در داخل محفظه می باشد و یا در تماس مستقیم با محفظه می باشد، بنابراین تولید حرارت بوسیله جریان الکتریکی تحت شرایط جوی مختلف و هر اتمسفری ممکن است.
تولید حرارت و گرما بروش الکتریکی دارای دامنه کاربرد وسیعی در، تولید گرافیت مصنوعی، سیلیکن کارباید
(Silicon Carbide)، الکترو کروندیوم (Electro corundum)، گدازه های نسوز (Fused Refractory)، گدازه کوارتز (Fused Quarty)، کلسیم کارباید، فسفرها و مواد دیگر دارند.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):