نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

سومین گزارش "طرح حذف کلرور سدیم از محلول سولفات سدیم"گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد الزهرا (س) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  مهر 1372

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 88044051-9-88058940 ????? 2194

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، ده ونک، دانشگاه الزهرا (س)، صندوق پستی: 19834
 

چکیده:

در ارتباط با طرح "حذف کلرور سدیم از محلول سولفات سدیم" تاکنون دو گزارش تهیه نموده ایم. گزارش اول، حاوی مطالب نظری در زمینه سولفات سدیم و مبحث کریستالیزاسیون است. در گزارش دوم مجموعه اطلاعات نظری با نظم نوینی و به طور خلاصه تر همراه با نتایج عملیات آزمایشگاهی حذف کلرور سدیم آورده شده است.
در این گزارش (گزارش سوم) سعی کرده ایم به نقاط ضعف و کمبودهای گزارشات قبلی بیشتر بپردازیم. بالاخص شیوه های تولید و تخلیص سولفات سدیم که در طی سالهای
1907-1992 انجام گرفته است را دسته بندی و عصاره آنرا مکتوب کرده ایم و قابل ذکر اینکه در نتیجه این بررسیها به تعداد بسیار زیادی گزارشات و مقالات مروری در همین رابطه و یا راجع به دستگاههایی که در تهیه این ماده شیمیایی بکار میروند برخورد نموده ایم (1-18) که توجه علاقمندان را به مراجعه به این منابع جلب می کنیم.
قدر مسلم اینکه بررسی و مطالعه بیشتر این منابع، دست آوردهای جدیدی به همراه خواهد داشت. امید داریم که این گزارش ضمن تکمیل گزارشات قبلی، زمینه مناسب تری در تداوم فعالیتهای تحقیقاتی راجع به سولفات سدیم فراهم نماید و پتانسیل بالقوه صنعت تولید سولفات سدیم، به زودی به فعلیت درآید. و انشااله ایران در آینده ای نزدیک نه تنها از واردات آن بی نیاز گردد چه بسا در ردیف کشورهای صادرکننده نیز قرار گیرد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):