نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

حذف کلرید سدیم از محلول سولفات سدیمگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد الزهرا (س) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1370

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 88044051-9-88058940 ????? 2194

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، ده ونک، دانشگاه الزهرا (س)، صندوق پستی: 19834
 

چکیده:

طرح حذف کلرید سدیم از محلول سولفات سدیم، از پروژه های هسته خودکفایی وزارت صنایع میباشد که در سال 1369 در روزنامه جمهوری اسلامی از طرف آن وزارتخانه برای انجام آن اعلام نیاز شده بود. مراجعات اولیه به وزارت صنایع و کارخانه سولفاتیک (تنها تولید کننده صنعتی سولفات سدیم در ایران) به زودی ما را به این حقیقت واقف نمود که قبلا هیچ گونه فعالیتی در زمینه، مزبور در داخل کشور صورت نگرفته است. در ضمن کارخانه سولفاتیک نیز مشکلاتی داشت که ما را به انجام این طرح، هر چه راغب تر می نمود.
با توجه به منابع گسترده این ماده در ایران، نیاز به یک بررسی و مطالعه زیربنایی احساس میشد به همین منظور، ما سعی نمودیم تا حد امکان اطلاعات راجع به سولفات سدیم و پایه تئوریک تهیه و تخلیص آن را جمع آوری کنیم که برگزیده مطالب در این گزارش آورده میشود با امید به اینکه طرح مزبور زمینه ساز کارهای تحقیقاتی وسیع تری در زمینه تولید هر چه بهتر سولفات سدیم باشد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):