برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی، ساخت و تهیه مجموعه وسایل آزمایشگاه فیزیک پایه 2 (الکتریسیته و مغناطیس)گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
دوستی نعمت اله (مسئول طرح)
مدیریان حجت اله (همکار طرح)
سلطانی قباد (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  پاییز 1371

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 22431934-22431939-021

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 371-19835
 

چکیده:

بررسی نظریه های جدید در علوم تجربی و کاربردهای علمی آن، عموما بروش آزمایشگاهی صورت می پذیرد. به این معنی که تایید نظریه مربوط به هر پدیده با مجموعه ای از وسایل و ابزارها و روش های ویژه انجام میشود. آموزش علوم نیز در عصر حاضر بر پایه این وسایل و روشها طرح ریزی شده است.
در شرایط کنونی اقتصادی و اجتماعی میهن اسلامی و گسترش آموزش (بویژه آموزش عالی) نیاز کشور به وسایل آموزشی هر روز بیشتر می شود. به این دلیل شاخه فیزیک جهاد دانشگاهی شهید بهشتی با داشتن توان علمی و اجرایی و احساس وظیفه در رفع نیازها برنامه ای بلند مدت در زمینه طراحی و ساخت و تولید مجموعه های وسایل آزمایشگاهی بطور کلی و وسایل آزمایشگاهی فیزیک به ویژه را در دستور کار خود قرار داده است.
در این روند ابتدا وسایل آزمایشگاهی آزمایشگاه فیزیک پایه یک (شامل فیزیک مکانیک و تعدادی از وسایل فیزیک حرارت) مورد بررسی، طراحی و ساخت قرار گرفت و با یاری خداوند منان به مرحله تولید رسید. آنگاه وسایل آزمایشگاه فیزیک پایه دو (شامل فیزیک الکتریسیته و مغناطیس) در برنامه کار قرار داده شد که طرح حاضر به این منظورتعریف و به تصویب شورای بررسی نهایی طرحهای دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی رسیده است.
قبل از اجرای طرح ابتدا دستور کار آزمایشگاههای فیزیک دانشگاه تهران، شهید بهشتی، تربیت معلم، امیرکبیر، صنعتی شریف و... بطور دقیق بررسی و سپس با سرفصلهای مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی مطابقت داده شد. همچنین کاتالوگ وسایل آ‍زمایشگاهی موجود در کشور نظیر کاتالوگ شرکت های لی بولد، فیوه، گریفین، اوگاواسیکی و... و نیز وسایل ساخته شده در کشور توسط شرکت های صنایع آموزشی، صنایع دفاع، انقلابها و... مورد بررسی قرار گرفت سرانجام تعدادی از آزمایشهای مورد قبول انتخاب و با رعایت نکات زیر طراحی و ساخت وسایل آزمایشهای انتخابی، فاز عملی آغاز گردید.
الف- کاربرد آسان
ب- داشتن طراحی ساده و کیفیت خوب
ج- استفاده از قطعات و مواد اولیه داخلی
د- امکان تعمیر و تعویض قطعات به سهولتکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):