نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تصفیه الکتریکی فولادگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهار 1369

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

خلا وجود فرآیند تصفیه نهایی فولاد در صنعت روبه توسعه و پیشرفت هنگامی به اوج خود رسید که نیاز به ساخت ابزارهای دقیق و قطعات استراتژیک بویژه در زمان جنگ بطور گسترده مطرح گردید. با توجه به این امر در برخی از مراکز تحقیقاتی بحث و بررسی در مورد بکارگیری فرآیند ESR (تصفیه الکتریکی) توسط سرباره (Electroslag efining) بدلیل ساده تر بودن تکنولوژی آن نسبت به فرآیندهای مشابه مثل VAR (تصفیه توسط قوس در خلا) شروع شد.
از آنجاییکه جهاد دانشگاهی بعنوان یکی از مراکز تحقیقاتی مهم سهم عمده ای در انتقال پدیده های علمی و تکنولوژیکی جدید به صنعت دارند درصدد برآمد که با انجام بررسیهای مقدماتی جاری فرآیند
ESR را در صنعت باز کرده و صنایع را هر چه بیشتر با آن آشنا سازد. در این خصوص بنده بعنوان مجری انتخاب شده و همراه با برادر عزیزم آقای مهندسی هنربخش در سایه یاری خداوند منان و کمکهای بیدریغ مسوولان جهاد فنی به پیشبرد این پروژه پرداخته ایم. گزارش ذیل شمه ای از فعالیتهای انجام شده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):