برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تهیه و تولید پروتئین، هیدارتهای کربن، ویتامینها و چربیها توسط کشت انبوه جلبک کلرلاگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد تربیت معلم 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
اصلاحی ساسان (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1368

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 7-88831976-88302524-88309292-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان شهید مفتح، شماره 49، صندوق پستی: 186- 15615
 

چکیده:

بشر، با اتکا بر تواناییهای خویش و تجارب پیشینیان به بهره برداری وسیعی از جهان مادی پرداخته، در این باب او با شناخت بیشتر قابلیتهای مواد و موجودات زنده، طبیعت را به استخدام خود درآورده است. در رابطه با علوم زیستی این گام برای اولین بار در سال 1919 از طریق تولید اسید سیتریک بوسیله Aspegillus niger توسط مهندسین شیمی برداشته شد و ارگانیزم ها، بعنوان کارخانه هایی عظیم و پرشکوه مورد استفاده بشر قرار گرفتند.
پیشرفتهای بعدی معجزه آساتر بود. بشر با استفاده از تکنولوژی مهندسی ژنتیک، تواناییهای ارگانیزم های مختلف را افزایش داد و از این توانست نیازهای خود را بیش از پیش تامین نماید. گزارش حاضر مطالعه ای متناسب با وقت و امکانات موجود میباشد که هدف اصلی آن تولید مواد پروتئینی از طریق استفاده از توان فتوسنتزی جلبک
CHLORELLA میباشد.
این گزارش بعلت محدودیت های ذکر شده خالی از اشکال نمیباشد، لذا از کلیه اساتید و کارشناسان ذیصلاح خواهشمندم که با تذکرات خویش بنده را راهنمایی فرمایند.
ضمنا از همکاری محترم جناب آقای مجید کاظمی که در ارایه فاز اول گزارش کار مرا یاری نمودند سپاسگزاری مینمایم.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):