نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تهیه کربن فعال آغشته به مواد شیمیاییگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
شعبانی احمد (مسئول طرح)
قورچیان هدایت اله (همکار طرح)
نظری فاطمه (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1370

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 22431934-22431939-021

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 371-19835
 

چکیده:

یکی از مهمترین عوامل در پدافند شیمیایی، اطمینان از محافظت کامل نیروهای انسانی در برابر حملات شیمیایی دشمن است. این امر توسط ماسک ها و لباس های محافظت کننده ای صورت می گیرد. این ابزار بگونه ای طراحی می شوند که تا حد امکان موجب کاستی در کارآیی رزمی نیروها نگردد. از آنجاییکه قابل نفوذترین راه برای ورود مواد شیمیایی سمی به داخل بدن مجاری تنفسی است بنابراین ماسک های تنفسی، مهمترین دستگاه حفاظت کننده شیمیایی به حساب می آیند. البته عوامل شیمیایی جنگی، غیر از مجاری تنفسی از طریق پوست و چشم نیز جذب می شوند. بنابراین ماسک های تنفسی را بگونه ای می سازند که علاوه بر حفاظت تنفسی، قادر به حفاظت صورت و چشم نیز باشند.
معمولا این ماسک ها را از لاستیک کلروبوتیل می سازند که به دلیل انعطاف پذیری خوبی که دارند کاملا با صورت تماس حاصل نموده و علاوه بر منع نفوذ عوامل شیمیایی، ناراحتی را برای شخص استفاده کننده به حداقل می رسانند. ماسک های تنفسی دارای فیلترهای ویژه ای هستند که بنام قوطی تنفسی
(respirator canister)، مشهورند و حاوی ذغال فعال می باشند که قادرند از نفوذ عوامل شیمیایی به داخل مجاری تنفسی جلوگیری کنند در حالیکه تنفس را برای شخص امکانپذیر می سازند.
برای حفاظت از بدن در مقابل گازهای شیمیایی نیز لباس هایی تهیه شده از پارچه های فیلتردار (دارای ذغال فعال) استفاده می کنند.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):