برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی بروز آمنوره ناشی از شیمی درمانی در دریافت کنندگان رژیم های حاوی آنتراسیکلین در بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مرکز بیماریهای پستان جهاد دانشگاهی طی سال های 87-1385گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی تهران 

گروه پژوهشی: انکولوژی ـ سلامت باروری

پژوهشگران: 
نجفی صفا (مسئول طرح)
اسماعیلی جاوید غلام رضا (همکار طرح)
مهرداد ندا (همکار طرح)
الفت بخش آسیه (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تابستان 1388

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

 ارائه به صورت پوستر در:
7th European Breast Cancer Conference, 24 -27 March 2010, Barcelona, Spain 


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66405895-66404720-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان قدس، خیابان پورسینا، ساختمان آموزش، طبقه همکف، اتاق 101
 

چکیده:

مقدمه: هدف این مطالعه تاثیر شیمی درمانی بر ایجاد آمنوره در خانم های مبتلا به سرطان پستان و فاکتورهای ایجاد کننده آن بوده است.
روش اجرا: این مطالعه یک مطالعه طولی
(Longitudinal) در مراجعین کلینیک بیماری های پستان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران بین سال های 1385 تا 1387 است. در این مطالعه 226 بیمار مبتلا به سرطان پستان در سنین قبل از یائسگی با میانگین سنی 40 سال (26 تا 56 سال) مورد بررسی قرار گرفته اند. که از نظر رژیم شیمی درمانی دریافتی به سه گروه:
1-
(CMF) conventional 2- رژیم حاوی آنتراسیکلین (Anthracyline based) 3- رژیم های Taxan (taxan based) تقسیم شده اند. کلیه خانم هایی که  Decapeptil(یا هر GnRH analog دیگری) دریافت کرده اند، حذف شده اند. در این مطالعه وضعیت قاعدگی قبل و بعد از شیمی درمانی، میزان وقوع آمنوره ناشی از شیمی درمانی و ارتباط بین آن و نوع و جلسات شیمی درمانی و سن بیمار مورد بررسی قرار گرفت. آنالیز اطلاعات توسط نرم افزار SPSS صورت گرفت.
نتایج: جمعیت مورد مطالعه 226 زن در سنین قبل از یائسگی بوده اند که میانگین سنی 40 سال (26 تا 56 سال) داشته اند. 154 نفر
(%68.1)‌ توسط شیمی درمانی آمنوره شده اند که در 101 نفر (%65.6) پابرجا بوده و دیگر برنگشته است. از بین عوامل مورد بررسی دریافت رژیم تاکسان و سن بالای 40 سال بطور معنی داری با افزایش خطر ابتلا به آمنوره ارتباط داشت.کلیدواژگان: آمنوره ناشی از شیمی درمانی، تاکسان، ‌سرطان پستان

 
 
Title:

Evaluating the incidence of chemotherapy induced amenorrhea in breast cancer patients treated with antracyclin based regimens in Iranian center for breast cancerAbstract:

Objective: Study design was so to show the impact of chemotherapy on induction of amenorrhea (CIA) in premenopausal women with breast cancer in all ages.
Material and methods: This is a follow-up study in 226 premenopausal women with breast cancer, median age of 40 yrs (26-56 yrs) who received one of the three groups of chemotherapy regimens: Conventional (CMF), antracycline based, and anthracycline-taxan based. They were evaluated for CIA in the follow –up clinic of ICBC. Statistically analysis using SPSS software was performed and logistic regression was used to determine the risk factors of CIA.
Results: From 226 patients who entered the study, 154 patients (68.1%) were developed CIA, which in 101 patients (65.6%), CIA was established and never resumed. CIA was present in 52.5% of patients treated with conventional regimens (CMF), in 66.7% of patients treated with anthracyclines and in 78.7% of patients treated with anthracycline-taxan (p=0.015). Although a slightly superior incidence of CIA in patients with hormone-insensitive tumors (ER-/or PR-) versus hormone-sensitive tumors (ER+/or PR+) treated with combination regimens was observed, no statistically significant difference was found (p=0.629). From all risk factors that evaluated, anthracycline-taxan based regimen and age>40 yrs were the most important factors in developing CIA in the study.
Conclusion: Type of chemotherapy and age at the breast cancer diagnosis are the most important risk factors in CIA.Keyword(s): chemotherapy induced amenorrhea, Taxan, Breast cancer