نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

جنبه های روانی اجتماعی ناباروری در ایرانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده فنآوریهای نوین علوم پزشکی ابن سینا 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  مهر 1383

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 22432020-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه شهید چمران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، انتهای بلوار داخل دانشگاه
 

چکیده:

برای مطالعه و شناخت جنبه های روانی - اجتماعی ناباروری، جمعیت نابارور ایرانی در شهرهای اصفهان، تبریز، شیراز و مشهد مجموعا 1319 نابارور (631 مرد و 688 زن) که به مراکز درمانی ناباروری مراجعه می کردند مورد بررسی قرار گرفتند. برای این منظور با اقتباس از پرسشنامه ساندبی (1995 و 1997)، پرسش نامه ای شامل جنبه های مختلف زیر تهیه شد:
سن، قد، وزن، محل سکونت، تحصیلات، سطح درآمد، شغل، مدت ازدواج رضایت از ازدواج، نوع ازدواج، وضعیت رابطه جنسی، وضعیت رابطه عاطفی با همسر و خانواده، مدت زمان کوشش برای باروری و اقدامات درمانی، مراجعات به پزشکان و مراکز درمانی، آزمایش ها و استفاده از داروهای درمانی، روشهای
ART، مخارج و هزینه های انجام شده برای درمان، نوع و علت ناباروری، مشارکت اجتماعی و نحوه استفاده از اوقات فراغت نوع نگرش نسبت به فرزندخواندگی و نگرش اخلاقی و اجتماعی در رابطه با استفاده از اسپرم، تخمک و جنین افراد دیگر.
این پرسش نامه پس از مطالعه مقدماتی و اجرای آن بر روی یک نمونه کوچکتر و بررسی روایی آن از نظر کارشناسان و رفع ابهامات در پرسش ها و شیوه اجرا، بر روی نمونه اصلی به مرحله اجرا درآمد. نتایج این مطالعه نشان داد که جمعیت نابارور ایرانی (در شهرهای 5 گانه) جمعیتی نسبتا جوان هستند و غالبا دارای تحصیلات زیر دیپلم و دیپلم هستند (زنان از مردان تحصیلات کمتری دارند). مردان نابارور عمدتا دارای مشاغل کارمندی و آزاد و زنان نابارور عمدتا خانه دار و بدون درآمد هستند. مردان از نظر سطح درآمد اکثرا در سطح متوسط پایین جامعه (کمتر از 150 هزارتومان درماه) قرار دارند. متوسط هزینه درمان های انجام شده برای ناباروران بالغ بر یک میلیون تومان می باشد. میانگین مدت ازدواج 8 سال و میانگین مدت زمان کوشش برای باروری
4.5 سال و میانگین شروع برای اقدامات درمانی 4 سال است. در اکثر موارد (65 درصد) نوع ناباروری از نوع ناباروری اولیه و در نسبت کمتری (27 درصد) از نوع ناباروری ثانویه می باشد. علت ناباروری زنانه بیشتر از علت ناباروری مردانه گزارش شد (34 درصد در مقابل 23 درصد) و در مواردی نیز علت ناباروری هر دوی مرد و زن (14 درصد) و نامشخص (34 درصد) بود. بیشتر مراجعه ناباروران به پزشکان متخصص زنان و زایمان و در مرتبه بعد و با اختلاف بیشتری به پزشکان متخصص اورولوژی می باشد. ناباروران آزمایش های متعدد و متنوعی را برای درمان ناباروری خود انجام داده اند که در این میان زنان بیش از مردان متحمل این آزمایش ها شده اند.
یافته های این پژوهش نشان می دهد که جمعیت نابارور ایرانی در شهرهای 5 گانه از نظر رضایت از ازدواج، رابطه جنسی و روابط عاطفی با همسر و خانواده در وضعیت مناسبی قرار دارند. از طرفی دیگر یافته ها نشان می دهند که بیماران نابارور برخورد و سازگاری مناسبی با مشکل ناباروری خود ندارند. نوع نگرش ناباروران و خانواده آنان به موضوع فرزندخواندگی، نگرش منفی است، این نگرش منفی در مردان بیش از زنان مشاهده شد. همچنین نگرش ناباروران نسبت به روشهای درمانی
ART، نگرش منفی است و در برخی موارد این نگرش منفی در مردان بیش از زنان مشاهده شد.
از مجموع این یافته ها چنین نتیجه گیری شد که همراه با جنبه های فیزیولوژیک و درمان پزشکی ناباروری می باید به جنبه های روانی - اجتماعی ناباروری نیز توجه ویژه مبذول کرد تا مشکل ناباروری به طور همه جانبه مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. یافته های این پژوهش می تواند در مطالعات مختلف پزشکی، روانشناسی و جامعه شناسی مورد استفاده قرار گیرد.

 
 
Title:

Psycho-Social aspects of infertility in IranAbstract:

Urease was partially purified from jack bean through four simple steps: aceton extraction-heat treatment-acid precipitation and finally lyophilization.
For extraction one part of meal was mixed with five part of 20% acetone containing 1mM EDTA and 1 mM mercaptoethanol or dithiothrietol and stirred for five minutes.
Concentration of acetone adjusted to 35% and solution brought to 40oC and precipitate was removed by centrifugation. Then urease was precipitated by citric acid and dissolved in phosphate buffer and lyophilized. By this method the purity was increased about 15 fold. The recovery was 60% and yield was 6.5g from one Kg bean. The specific activity was 410 units/mg protein. The molecular weight of the enzyme estimated by gel filtration was 480,000.
 In further studies we described an enzymatic colorimetric method for urea determination in body fluids. Urease catalyzed urea hydrolysis and produced ammonia.
Ammonia reacts with glutamine and ATP in the presence of glutamine synthetase and ADP produced. ADP then is assayed in reactions catalysed by pyruvate kinase and pyruvatre oxidase and generate hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide is measured at 500 or 550nm.
Aminophenazone is used as the chromogen. The reaction is completed in 15 minutes at 37oC. The standard curve is linear up to 40mmol/L of urea.Keyword(s):