نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

منبع شناسی مطالعات فرهنگی: رسانه پژوهیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان فارس 

گروه پژوهشی: مطالعات فرهنگی

پژوهشگران: 
برفر سیدمحمد (مسئول طرح)
زاهدی محمدرضا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1389

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2335010-0711

نشانی سازمان مجری: شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی، حوزه مدیریت جهاددانشگاهی فارس،صندوق پستی: 1463-71345
 

چکیده:

رسانه پژوهی، از حوزه های تحقیقاتی مهم مطالعات فرهنگی است. نظریه هایی که صاحبنظران مکتب مطالعات فرهنگی، چه در خاستگاه آن، بریتانیا، و چه در سایر کشورهایی که سنت مطالعات فرهنگی درآن جا افتاده، ارایه داده اند، تحولی جدی در حوزه رسانه پژوهی ایجاد نموده است.
مطالعات فرهنگی در ایران سابقه چندانی ندارد و پژوهش هایی که با رویکرد مطالعات فرهنگی، در باب رسانه پژوهی در این سرزمین صورت گرفته نیز انگشت شمار است. با این وجود نمی توان منکر کتابها و مقالاتی شد که در همین مدت زمان نه چندان طولانی، چه به صورت ترجمه و چه تالیف منتشر شده است. پژوهش حاضر،با استفاده از رویکرد کتابخانه ای اهم کتب و مقالاتی را که به زبان فارسی و یا یکی از زبانهای انگلیسی، فرانسه و آلمانی منتشر شده، معرفی نموده است. این منبع شناسی می تواند راهنمای کسانی باشد که در حوزه رسانه های نوین– در اینجا مشخصا، شبکه های ماهواره ای، قصد پژوهش،تالیف و یا ترجمه دارند. منابع، در دو بخش الف) منابع فارسی زبان ب)منابع غیر فارسی زبان گرد آمده است.
در ارتباط با هرمنبع، براین بوده ایم تا ضمن ارایه اطلاعات کتاب شناسی (عنوان کتاب به زبان اصلی و ترجمه عنوان آن به زبان فارسی، نام مولفیا مولفین، نام ناشر، و سال انتشار)، تا حد امکان محتوای هر کتاب نیز مورد بررسی واقع شود تا خواننده با مطالعه ی آنها، بتواند چشم اندازی از ساختار کتاب را پیش رو داشته باشد.
این طرح مشخصا در راستای شبکه برنامه گروه (تحلیل شبکه های ماهواره ای فارسی زبان و خوانش مخاطبان) و مساعدت به پژوهشگرانی است که قصد اجرای طرح های پژوهشی این شبکه برنامه را دارند.
منابع در سه بخش گردآمده اند: الف)مباحث نظری و کلیات، ب) روش شناسی و ج)منابع اختصاصی

 مطالعات فرهنگی، رسانه، رسانه پژوهی، منبع شناسی

 
 
Title:

Reference study of Cultural Studies : Mass media ResearchAbstract:

Media Study, is an Important research area in cultural studies. Theories that scholars of cultural studies school, Have presented –in it’s Origin, UK or other countries, where the tradition of cultural studies has established and has created a serious evolution in the field of media studies. there is not a Long-term history of cultural Studies in Iran, and the media researches based upon cultural studies in this country, are rare. However, we cannot deny the books and the papers have published during this period.
This study, using a library approach, has introduced the best books and papers which in Persian and other languages, English, French and German has released.
This source study can help the researchers who are planning to study in the field of new media research, by compilation or translation.
Sources, in two parts a) Persian sources b) non-Persian sources, Have been collected. Bibliographic information (title as the main language and translate it in Persian, the name of the author or authors and publisher, and Release year) are mentioned. To assist the reader, We have also investigated the Content of each source.Keyword(s): Cultural Studies, Media, Media Study, Resource study