نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مشابه ساز الکترونیکی سیگنال قلبگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان گیلان 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
راجی کرمانی رضا (مسئول طرح)
نامدار ابراهیم (همکار طرح)
داوودیان محسن (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1370

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 4-3223563-0131

نشانی سازمان مجری: رشت، خیابان ملت سازمان مرکزی دانشگاه گیلان، کدپستی: صندوق پستی: 3576- 41635
 

چکیده:

دستگاه مشابه ساز الکترونیکی سیگنال قلب، یک دستگاه،‌ تولید سیگنالهای خاص قلبی است که 12 اشتقاق قلبی را با دامنه طبیعی سطح بدن  و با فرکانس متغیر 65 تا 75 سیکل در دقیقه ایجاد می کند. تئوری مبنای این دستگاه DSP می باشد و دقت آن 640 نمونه در ثانیه است.
کاربرد این دستگاه را می توان به سه گروه زیر تقسیم نمود:
الف) آموزشی: با توجه به نیاز کشور به آموزش هر چه بیشتر پزشک و افزایش تخصص آنها و با توجه به کمبود امکانات بخصوص کمبود فضای آموزشی بیمارستانی، این دستگاه می تواند در سر کلاس درس به تعداد زیادی دانشجو، چگونگی سیگنالهای قلب سالم را نشان دهد. از طرفی با توجه به قابل تغییر بودن شکل سیگنالهای موجود در دستگاه، می توان سیگنالهای کاردیوگرام بیماریهای مختلف قلبی را در این دستگاه ثبت نمود و در کلاس درس آنرا نمایش داد. این مطلب از آنجا حایز اهمیت است که همیشه همه نوع بیمار قلبی در بیمارستانها بستری نمی باشند تا دانشجویان با علایم تمامی این بیماریها آشنا شوند را از طرفی بعلت حساسیت بخش بیماران قلبی
CCU ورود تعداد زیاد دانشجو به این بخش برای مشاهده بیمار عملی نیست. مطالعه بیماریها از روش شکل کتب گرچه مفید است اما اولا شکلها تقریبی است ثانیا این دستگاه می تواند در کنار آن، تکمیل کننده کتب باشد.
ب) تحقیقاتی: در بسیاری از مراکز تحقیقاتی که کشور که روی دستگاههای الکترونیک پزشکی قلبی کار می کنند وجود چنین دستگاهی شدیدا احساس می شود. از آنجا که دستگاههای پزشکی، تا زمانی که کاملا از صحت کارشان اطمینان حاصل نشود مجاز به امتحان روی انسان نمی باشند، لذا وجود چنین دستگاهی که بتواند کار قلب را مشابه سازی کند بسیار لازم می نماید.
پ) تعمیراتی: با توجه به اینکه مجری طرح مدتها در مراکز تعمیر دستگاههای پزشکی مشغول بکار بوده، کمبود چنین دستگاهی را برای عیب یابی و کالیبراسیون دستگاههای الکتروکاردیوگراف معینه مشاهده کرده است. در بسیاری از موارد دستگاههای الکتروکاردیوگراف پس از مدتی از تنظیم خارج شده و احتیاج به سرویس پیدا می کند در اینجا با اتصال خروجی مشابه ساز به ورودی
Tele کاردیوگراف می توان شکل خروجی را روی رسام الکتروکاردیوگراف مشاهده کرد و قسمتهای مورد نیاز را تعمیر نمود.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):