نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

استفاده از آب غیرشیرین و مصالح آلوده چاه بهارگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: مهندسی عمران

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  1372

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

در علم مهندسی ساختمان موضوع دوام ساختمانها و به عبارت دیگر پایایی سازه ها تحت شرایط محیطی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. عمر مفید سازه در اثر شرایط اعمال شده بر روی آنها چه بصورت طبیعی و یا مصنوعی، مدتی است که سازه باید بتواند مقاومت کافی جهت پایداری در مقابل نیروهای وارده را داشته باشد، در نتیجه هر چه شرایط محیطی خشونت بیشتری داشته باشد، عمر مفید سازه کاهش بیشتری یافته و ساختمان سرویس دهی خود را زودتر از دست خواهد داد.
استفاده از مصالح مرغوب و مناسب، بکاربردن روشهای اجرایی اندیشمندانه و سازگار کردن آنها با شرایط محیط یکی از وظایف عمده یک مهندس ساختمان است. سازه ها با پیشرفت علم و تکنولوژی انواع مختلفی از هر نظر پیدا کرده اند، از سیستم های باربری آن گرفته تا نوع مصالح بکار رفته و یا معماری آن که از این میان نوع مصالح مناسب نقش مهمترین خواهد داشت. در این پروژه سازه های بتنی و بتن مسلح مورد نظر بوده و بصورت یک تحقیق دوام بتن در شرایط خاص مورد ارزیابی قرار می گیرد.
شرایط محیطی خورنده و خشن سواحل جنوبی یکی از خورنده ترین شرایط موجود در بین سواحل موجود روی کره زمین می باشد و بالطبع این شرایط سازه های موجود در آن محیط را بصورت شدیدی مورد هجوم قرار خواهد داد، بطوریکه شواهد موجود در طول سواحل جنوبی ایران و کلیه جزایر آن نشان می دهد ساختمانهای دریایی اعم از بندر یا اسکله و ساختمانهای مستقر بر سواحل هر ساله متحمل خسارت سنگینی می شوند. منظور از این خسارات، خساراتی است که در اثر خورندگی، آب،‌ خاک و هوا در سازه ها بوجود می آید و خساراتی نظیر طوفان، سیل و موج و یا حوادث غیرمترقبه مورد نظر نمی باشد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):